Bloggar

Söndagsbetraktelse 27 december 2020

Vi firar Den heliga familjen. Guds Familj är helig därför att familjemedlemmarna är heliga. Varje döpt människa är kallad till helighet. Helighet är inte något ytligt, ett angenämt uppträdande eller en yttre perfektion. Helighet är att följa Kristus; Vägen, Sanningen och Livet; att gå i Kristi spår.

Söndagsbetraktelse 20 december 2020

Vi bör som Maria styra vår längtan enligt Guds ord. I alla konflikter måste vi komma ihåg att ingenting är omöjligt för Gud, och under det att vi läser och hör Hans löften låta vår längtan och våra planer bli till en enda bön: ”Se, Jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt”.

Den som är sjuk måste vilja bli frisk – pornografins stora problem

De som drabbas av virus Covid 19 kan bli allvarligt sjuka men är alltid behandlingsbara. Hela världen hoppas nu på ett vaccin som gör människor immuna på samma sätt som Louis Pasteurs vaccin kunde rädda livet på rabiesangripna på 1800-talet. Hans hem och laboratorium i Arbois i centrala Frankrike är nu ett välbesökt museum. Franska vetenskapsakademien var i början skeptisk till Pasteurs arbete men ryktet om försöken spreds bland annat till Ryssland varifrån drabbade bönder reste till Pasteur som sista räddning.

Söndagsbetraktelse 13 december 2020

Johannes är sänd av Gud...han är den första Martyren. Samtidigt är han Gamla Testamentets sista profet. Han är Brudgummens vän, vittnet till Ljuset... Johannes som är Advents Skydds Helgon, ropar: ” Se, Han kommer; där är Han!” Vem, idag, ropar och pekar: ”Han är här”!? Gud sänder människor för att verka och tala i Hans Namn.

Sent erkännande bättre än inget!

Ett uttalande av författarinnan Lena Andersson, som nyligen rekryterats som ledarskribent på Svenska Dagbladet, blir en överraskande bonus för ”Tre påståenden om äktenskapet” (2011) som jag skrivit och använder i äktenskapsförberedande kurser. Man kan nämligen inte förstå den katolska moralläran – bland annat påven S:t Paulus VI:s encyklika Humanae vitae (1968) utan att förstå samvetets betydelse.

Söndagsbetraktelse 6 december 2020

Gud gav löftet till Israel att Han skulle sända en ängel att bereda vägen för Messias. I Johannes Döparen är det löftet uppfyllt. Det är både viktigt och fascinerande att beskåda Johannes Döparen och att lära sig av honom. Han är så vacker, ett gnistrande ljus! Hans röst ekar genom tiderna, lika starkt nu som då.

Varför fick de goda gärningarna så dåligt rykte?

Eftersom de tidiga kyrkofäderna alltid framhöll det förtjänstfulla i de kristna gärningarna, inte bara i det jordiska perspektivet, utan framför allt i det himmelska livet, är det förvånande att flera av de stora teologerna på 14 - 1500-talen underkände gärningarnas eviga värde. Just dessa teologer utgick ju i sina skrifter från Skriften och från ”tron allena” som de rättfärdigas enda väg till Gud.

Den fria viljan, finns den?

Frågan får olika svar av kända historiska personer som Erasmus av Rotterdam och Martin Luther som hade helt olika utgångspunkter. Men båda studerade frågan mycket ingående och har lämnat skrifter efter sig som fortfarande är av intresse. Ur katolsk synvinkel kan vi inte ta ställning utan hjälp av samvetet.