Manifestera oron medan tid finns!

Manifestera oron medan tid finns!

Kärnvapenfria zoner i världen låter bra men är utopiska. Det är upprörande att skattemedel i så många länder används till massförstörelsevapen. De resurser som nu används för den tekniska, ”osynliga”, nya kapprustningen, är astronomiska. De kunde genom ett FN organ användas för att till exempel säkra rent vatten för fattiga hushåll i världen och för konstbevattning.

Problemet med förhoppningarna om kärnvapenfria zoner är att de inte utesluter innehav av kärnvapenteknik och fortsatt lagring av anrikat uranium och tungt vatten.

Det som kan sätta verklig press på världens ledare som har makt över besluten är mänskliga vittnesbörd. Vilka kunskaper skulle vi ha av de sovjetiska gulagsystemen och de tysknazistiska dödslägren utan ögonvittnena?

 Ett ögonvittne till bombningen av Hiroshima 6 augusti 1945 är japanskan Setsuko Thurlow som 2017 fick Nobels fredspris för ett livslångt engagemang mot all kärnvapenanvändning. Hennes vittnesbörd som naturaliserad kanadensiska finns bevarade och är skrämmande nog för att väcka folkopinionen för en total nedrustning. 

Problemen är visserligen gigantiska, som fallet med Sydafrikas nedläggning av hela sitt atomforskningsprogram och avbrytande av all kärnvapenbaserad försvarspolitik, visar, men de 9 kärnvapenländerna kunde här se ett föredöme och exempel, om de bara ville.

Folkliga protester av alla slag av välinformerade människor i alla åldrar, fredsorganisationer, och andra, är tror jag, sannolikt den enda vägen framåt för att avvärja det värsta hotet med all civilisation, kärnvapenkriget.

diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.