Bloggar

En karismatisk morallära – finns den? Diakon Göran på 80-årsdagen

Den är i själva verket helt dominerande i dagens katolska kyrka. Det råder total förvirring. Den ene troende katoliken hänvisar till vad en präst i England sagt om tillträde till sakramenten. Den andre till en präst i Tyskland. En tredje lyssnar till lekmän i USA som anser att abort kan vara en plikt – under vissa omständigheter – och menar att sakramenten är en ”tröst” i en skilsmässosituation. En femte och en sjätte citerar olika påvar med olika ”betoning”.

Damen med enhörningen och idén om ett tredje kön

Bonaden med den vackra vita enhörningen och jungfrun hör till den västerländska kulturens konstskatter. Den framhåller naturens alla rikedomar som står till människans förfogande. Bilden av kvinnan som uppvaktas av den mytologiska enhörningen (en ”enhornad bock”) hör hemma i den höviska kärlekstraditionen enligt vilken kärleken bara kan uppnås genom vördnaden för mannens och kvinnans värdighet och moraliska upphöjdhet som mänskliga personer.

Söndagsbetraktelse 31 mars 2019

Omvändelse för med sig arbete och ofta ganska hårt arbete eftersom synden sätter oss i en illaluktande svinstia vilket medför bortkommenhet och blindhet. Då synd förlänger avståndet mellan oss och Gud måste vi också, ihärdiga i tro, ödmjukt ta oss tillbaka till Honom. Gud överöser oss med barmhärtighet men Hans rättvisa kräver gottgörelse: reparation.Vi gör upp för det onda vi gjort.

Kyrkan i Sverige kryper för makten

Kritiken mot Kyrkans medverkan i Svenska Missionsrådet SMR kan inte tystna. Tyvärr handlar det om pengar, mycket pengar. Här behövs en Uppdrag granskning av svensk journalistisk kvalitet! Vi har i vårt land – och i Kyrkan – en alldeles särskild förkärlek för tystnad, tagning pågår, och locket på! Det är inte bra för framtiden. De unga märker det!

Förvirrad i Kyrkan – Ett samtalsmaterial om förvirring och Stockholms Katolska Stift

Eftersom det påstås i ett försvarande stiftsmeddelande att ”Jämställd i kyrkan” inte är menad att vara någon slags presentation av kyrkans tro utan enbart vill väcka till samtal så har vi här skapat vårt alldeles egna samtalsmaterial som bygger på ”Jämställd i kyrkan”.

Våldtäkt är ett brott som ökar och ställer flera etiska frågor

Under 2017 anmäldes omkring 22 000 sexualbrott, varav 7 370 rubricerades som våldtäkt. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 6,4 procent att de utsattes för sexualbrott under 2017. Brottsförebyggande rådet (2019). En våldtagen kvinna är orättvist påtvingad en akt hon inte samtyckt till men som genom sin natur kan ge upphov till en graviditet. Våldtäkt hör till de värsta brott som kan begås av en människa mot en oskyldig kvinnlig person. Kvinnan har inte ansvar för ett nytt föräldraskap men som katolik ändå alltid skyldigheten att försvara en ny mänsklig varelses rätt till liv.

Problemet med jämställdheten

Det kan inte finnas jämställdhet mellan makthavaren och den anställde. Om det ligger ett intresse, till exempel effektivitet eller vinst, i att den anställde ges verklig delaktighet inom organisationers beslutprocesser, måste han, eller hon, få samma makt som makthavaren som, på någon grund, utsetts att inneha den. Det betyder att, om misstag begås av den anställde, alltså den underordnade, som skadar organisationen, kan den anställde felaktigt avskedas eller omplaceras efter bedömning gjord inom organisationen.

Söndagsbetraktelse 24 mars 2019

Hopp är nödvändigt för att leva. Hopp är nödvändigt för att nå frälsning, vi hoppas att Gud ska vara god mot oss, att Han ska visa oss barmhärtighet. Hoppet är livsviktigt. Men hopp måste ändå vara baserat på verklighet annars är det dröm eller naiv optimism. Det första budordet är att vi ska älska Gud och inte ha någon annan gud än Honom. Samtidigt som vi tror på Gud och på budorden kan vi låta oss ledas av vår egenvilja på så sätt att vår vilja tar Guds plats, alltså; jag själv tar den första platsen.

Vår Fru av Fatima

Den Saliga Jungfru Maria uppenbarade sig sex gånger till tre små herdebarn i Cova da Ira, i Fatima Portugal. Den första uppenbarelsen var den 13:e Maj 1917 och den sista var den 13:e Oktober samma år. Barnen hette Lucia, Francisco och Jacinta, de var 9 respektive 7 och 6 år gamla vid denna händelse.Francisco och Jacinta dog några få år efter uppenbarelsen. Lucia, som vi 18 års ålder blev Ordenskvinna, fick under hennes vuxna liv fortsatta besök och uppenbarelser av Jesus och Maria.