Bloggar

Söndagsbetraktelse 9 maj 2021

Vi har läst i Skrifterna och där lärt oss att ”Gud är kärlek”. Verkligheten av Guds kärlek för oss, inte bara som en vetskap huvudet, tränger in i djupet av våra hjärtan i förhållande till hur vi besvarar Guds lag, lyder Hans lära, och i förhållande till hur vi överlämnar oss till Honom. Gud är själva definitionen på kärlek. Kärlek består inte i att vi har älskat Honom men att Han först har älskat oss, skriver Aposteln, Hans kärlek till oss är inte abstrakt men konkret, i en Person: Jesus.

Att döma rätt i domstol – med hedern i behåll – är inte alltid garanterat

Rättsskipning utan hedern i behåll är korruption. Felaktigt dömda kan bli rentvådda och glömmas bort men ett felande rättssystem blir alltid ihågkommit. Den skammen kan kanske aldrig tvättas bort. Historien har flera exempel på kränkande domar som sedan underkänns och där de dömda rentvås: Dreyfusaffären i Frankrike 1894 - 1906 och i vår tid affären kardinal George Pell i Australien augusti 2019 till 7 april 2020.

Klerker och politik

Ska klerker syssla med politik? Mnjaa ... Vår kyrkolag förbjuder klerker - det vill säga biskopar, präster och diakoner - att vara politiskt aktiva (canon 285). Man behöver inte vara någon Einstein för att förstå att klerker därmed bör vara politiskt tysta. Men det finns ju självklara gränser för denna tystnad.

Söndagsbetraktelse 2 maj 2021

Jesus försäkrar Apostlarna att ”Han Är”, så att de vet vem de tror på. Han uppenbarar sig för dem genom sina ord, samma ord som översteprästerna blev ursinniga av att höra Jesus säga om sig själv: ”Jag Är”. Hans ord erinrar lärjungarna om det heliga Namnet som Moses fick höra när han närmade sig den brinnande busken. ”Jag Är”, är namnet på Gud. Jesus visar oss Vem Han är när Han använder liknelsen om den sanna Vinstocken.

Intresserad av litteratur? Läs Trotzigs ”Sveket”!

Birgitta Trotzig, katolik och ledamot i Svenska Akademien (från 1993 till sin död 2011) skrev sin roman ”Sveket” som ung författarinna i slutet av 1960. Hon var då gift och hade fött flera barn. Genom föräldrarna kom hon tidigt i kontakt med studier och språket som sådant och andra språk, inte minst franskan. Hon gifte sig som 20-åring med Ulf Trotzig (1925 - 2013) som var konstnär och studerade på Valands konstskola i Göteborg.

Ernest Renan – Hans Küng –Sr Marie-Aimée de Jésus - Johannes XXIV?

När Hans Küng nu avlidit i en ålder av 93 år kommer hans författarskap att granskas och debatteras som ett viktigt arvegods från ett århundrade som sett Kyrkans samhällsinflytande minskas politiskt och kulturellt men som också sett Kyrkan möta tidens förändringar genom relativismen som gett upphov till den förhärskande sekulariseringen.

Söndagsbetraktelse 25 april 2021

Profetian om Guds egen herde var uppfylld i Jesus. Gud själv gav den Gode Herden till Israel och genom dem till oss alla. Israels herdar var själviska och såg bara efter sitt eget, de intresserade sig inte i något annat än sig själva, skriver profeten Hesekiel. Flocken som Gud anförtrott dem med, fick lida i fattigdom medans ledarna tog frukten av deras jord. Gud lovade att skicka en herde av Davids ätt: Jesus, Davids son. Han är den sanne Herden, den Gode, den nobla, den vackra Herden, medlidande och ömsint.

Söndagsbetraktelse 18 april 2021

Kom Herre dagen är snart slut. Stanna hos oss. Giv oss att äta, Du som är ICHTHYS; Jesus Kristus, Guds Son, Frälsare. Ditt Kött och Ditt Blod är Din Uppståndne kropp, inte av denna världen, men Manna från himlen. Genom Moses, en profet i öknen, hade Gud lovat att Du skulle komma. Du visade Dig vara en profet som han, ur Dig kom levande vatten -  som ur Klippan Moses slog på. Giv oss Din Frid så att vi kan glädja oss i Dig där Du står, mitt ibland oss! Vi läser om Dig i Skrifterna som Du lämnade oss, och bland vittnen som skrev i Ditt Namn.

Söndagsbetraktelse 11 april 2021, Den gudomliga barmhärtighetens söndag

Apostlarna sitter rädda bakom reglade dörrar. En kylig och misstänksam värld ligger utanför. Jesus är borta. Allt det som så nyligen hänt är överväldigande och förvirrande. Plötsligt står Jesus framför dem! Han har kommit in genom stängda dörrar och vacklande tro. Människosonen i fotsid klädnad och med ett bälte av guld runt bröstet! Han som är den förste och siste och den som lever, står plötsligt framför dessa fiskare för att ge dem nycklarna till döden och till dödsriket!