Polska lekmän kritiserar skarpt framträdande förespråkare av Tysklands synodala väg

3
min read

Polska lekmän kritiserar skarpt framträdande förespråkare av Tysklands synodala väg

tis, 07/04/2023 - 22:05
Posted in:
0 comments

Lekmannagruppen Katolsk Aktion i Polen skriver i ett uttalande att ”den tyska vägen inte bygger på evangeliet och ofta står i strid med den katolska tron.”

Warszawa, Polen – Polska lekmannarepresentanter har skarpt kritiserat Tysklands synodala väg under ett möte med några av den synodala vägens främsta organisatörer och förespråkare. Man har framfört kritik mot att den synodala vägen inte bygger på evangeliet, ofta står i strid med den katolska tron och är ett hot mot kyrkans enhet.

Vid en konferens i Warszawa förra helgen med tyska lekmän, bland annat ordföranden för Centrala kommittén för tyska katoliker (ZdK), sade medlemmarna i den polska lekmannagruppen Katolsk aktion att ”trots det ädla målet att stärka det kristna vittnesbördet, bygger den tyska synodala vägen inte på evangeliet och den står ofta i strid med den katolska tron.”

I ett uttalande underskrivet av Urszula Furtak, ordförande för Katolsk aktion i Polen, angavs att den synodala vägen i Tyskland inte överensstämmer med påven Franciskus önskningar och att den synodala vägen, trots att den inte formellt sett har bindande verkan, ”i praktiken sätter press på hela den katolska kyrkan i Tyskland.”

Uttalandet hänvisade vidare till ett ställningstagande från Vatikanen i juli 2022, av vilket det framgick att den synodala vägen ”inte har makten att tvinga biskoparna och de troende” att anta ”nya sätt att styra samt nya perspektiv på lära och moral”.

I uttalandet angavs också att alla i Tyskland inte går med på den synodala vägen, ”eftersom de inte anser att den leder till sann förnyelse och att den utelämnar kärnfrågan, krisen för tron.”

Likt Vatikanen ser de polska lekmannarepresentanterna risken för ett permanent synodalt råd bestående av lekmän och biskopar, som ”placerar sig självt över biskoparna”. En sådan nymodighet skulle enligt farhågorna ”krossa ryggraden på kyrkan och biskopsämbetet med ett nytt sätt att välja biskopar genom det synodala rådet.”

”Den synodala vägen”, fortsatte uttalandet, ”ger ’tidens tecken’ en viktig plats”, men detta ”begrepp är oklart och kan tolkas på olika sätt”. Uttalandet belyste också de kontroversiella kraven som kommit fram från den synodala vägen, såsom åtskillnad mellan den styrande och den vigande makten samt välsignelsen av samkönade par.

Den synodala vägen ”utgör ett hot mot kyrkans enhet”, angav de polska lekmannarepresentanterna.

Enligt de tyska biskoparnas hemsida Katholisch.de fokuserade mötet i Warszawa på lekmännens roll i kyrkan i de respektive länderna. De två delegationerna utbytte också åsikter om deltagandet i den synodala processen i kyrkan.

På den tyska sidan deltog representanter för ZdK, inklusive dess ordförande Irme Stetter-Karp, och representanter för Maximilian-Kolbe-Werk, en organisation vars främsta mål är att hjälpa offer för ghetton och före detta fångar i koncentrationsläger.

Organisationen ZdK, Tysklands mest radikala och inflytelserika lekmannagrupp, har haft en avgörande roll i den synodala vägen. Stetter-Kamp har varit särskilt mån under de senaste veckorna om att nå de fastställda målen när det dykt upp motstånd, framför allt målet att skapa ett synodalt råd.

Organisationen ZdK gjorde inte något uttalande efter mötet i Warszawa.

Tidigare polsk kritik

Det här är inte första gången som medlemmar av katolska kyrkan i Polen tydligt har kritiserat den synodala vägen.

Ordföranden för den polska biskopskonferensen, ärkebiskop Stanislaw Gadecki, skrev förra året ett brev till sin tyska motsvarighet, biskop Georg Bätzing, och uttryckte sin ”djupa oro” för den synodala vägen.

”Vi ska inte ge efter för värdsliga påtryckningar eller för den rådande kulturen, eftersom detta kan leda till moralisk och andlig förvanskning”, varnade han.

Biskop Bätzing avfärdade kritiken och sade att han var ”irriterad” på grund av brevet och insisterade på att kyrkan i Tyskland vandrade den synodala vägen ”i enlighet med vad påve Franciskus uppmanat oss att göra.”

Edward Pentin

Översatt för Katolsk Horisont JM.

Inlägget kommer från sidan www.ncregister.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Läs också: Kardinal Anders Arborelius i tysk intervju: "Den tyska rösten är inte den viktigaste"

Anders Arborelius

 

Läs också: Den tyska Synodala vägen: Splittringen har pågått länge

Dorothea Schmidt

 

Läs också: Fyra kvinnor backar ut från den tyska Synodala vägen och menar att den ”tar steget bort från den universella Kyrkan.”

Fyra kvinnor backar ut från den tyska Synodala vägen och menar att den ”tar steget bort från den universella Kyrkan.”

 

Läs också: Teologen Marianne Schlosser har lämnat den tyska synodala vägen

Teologen Marianne Schlosser har lämnat den tyska synodala vägen

 

Läs också: Den tyska krisen, världskyrkan och påven Franciskus

George Weigel

 

Läs också: Synoden kan aldrig nå sitt mål att göra kyrkan ”katolsk på ett annorlunda sätt”

biskop Georg Bätzing

 

Läs också: En internationell koalition av biskopar vänder sig med oro över den ”Synodala vägen” i ett broderligt brev till det tyska episkopatet

En internationell koalition av biskopar vänder sig med oro över den ”Synodala vägen” i ett broderligt brev till det tyska episkopatet

 

Läs också: Flytande katolicism och den tyska synodala vägen

George Weigel

 

Läs också: Att motstå tidsandan

Att motstå tidsandan

 

Läs också: Öppet brev från nordiska biskopkonferensen till den tyska biskopskonferensen

Den nordiska biskopkonferensen

 

Läs också: Kyrkan i Tyskland – en institution där kittet inte är tron utan pengarna

Kyrkan i Tyskland – en institution där kittet inte är tron utan pengarna

 

Läs också: ”Reformatorernas” osanningar i kyrkan avslöjas av verkligheten

”Reformatorernas” osanningar i kyrkan avslöjas av verkligheten

 

Läs också: Kardinal Paul Cordes beklagar att Kyrkan i Tyskland smittats av ett ”teologiskt virus”

Kardinal Paul Cordes beklagar att Kyrkan i Tyskland smittats av ett ”teologiskt virus”

 

Läs ochså: Katolsk biskop säger att påven Franciskus är djupt oroad av Kyrkan i Tyskland

Katolsk biskop säger att påven Franciskus är djupt oroad av Kyrkan i Tyskland

 

Läs ochså: Ökat tryck på Katolska kyrkan att ändra läran att homosexualiteten ’i sig självt är i oordning’

Ökat tryck på Katolska kyrkan att ändra läran att homosexualiteten ’i sig självt är i oordning’
Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
26/11/2023
Katolsk Horisont
22/11/2023
Katolsk Horisont
16/10/2023
Katolsk Horisont
4/10/2023