Synoden kan aldrig nå sitt mål att göra kyrkan ”katolsk på ett annorlunda sätt”

4
min read

Synoden kan aldrig nå sitt mål att göra kyrkan ”katolsk på ett annorlunda sätt”

fre, 12/23/2022 - 19:36
Posted in:
0 comments

Ordförande för den tyska biskopskonferensen (DBK), biskop Georg Bätzing, har förklarat vad han vill att den tyska synodala vägen ska uppnå. ”Vi är katoliker,” säger han på en pressträff. ”Men vi vill vara katoliker på ett annorlunda sätt.”

Det kan hända att biskop Bätzing inte har stött på det gamla tyska ordspråket: ”du kannst nicht ein bisschen schwanger sein” – ”du kan inte vara lite gravid”. Och det är tråkigt då det finns en teologisk motsvarighet som lyder ”du kan inte vara lite protestantisk.”

”Att vara katolik på ett annorlunda sätt” är självklart en eufemism. Vi använder eufimismer när vi önskar säga något som vi vet inte kommer accepteras, så vi maskerar det för att mildra smällen.

Biskop Bätzing önskar införa vigningen av kvinnor till prästerskapet. För att bemöta kritiken från Vatikanen som har sagt, i likhet med S:t Johannes Paulus II, att denna fråga är avslutad säger Bätzing att frågor om reform inte är ”stängda eftersom kyrkan i Tyskland önskar och måste få ett svar på frågan som ställs av de troende.”

”När det exempelvis gäller frågan om vigningen av kvinnor är Vatikanens syn på frågan väldigt klar, att frågan av avslutad. Men frågan existerar och den måste utforskas och diskuteras,” säger biskopen. ”Alla dessa frågor ligger på bordet och alla försök att tysta dem kommer att misslyckas.”

Biskop Bätzing, precis som Martin Luther, önskar vara lite protestantisk. Men, som Luther till sin förvåning upptäckte, man kan inte vara bara lite protestantisk.

När det kommer till teologin rörande vigningen finns det olika synsätt, det finns två olika teologier om vad prästerskapet är och två olika kristna antropologier. Biskop Bätzing har ändrat sig och vill nu ha den protestantiska versionen.

Problemet är att, då biskopen säger att den tyska kyrkan är medveten om att dessa frågor finns och att kyrkan måste ge de troende ett svar, han missar det faktum att det är hans skyldighet som biskop att undervisa om den sanna katolska läran och ge katolska svar.

Det skulle vara intressant att undersöka hur detta kommer sig, men det är inte den nuvarande frågan att besvara.

Men alla resultat av den synodala processen syftar till att utmana de fastslagna lärorna i den katolska kyrkan.

Det är inte som om kyrkan inte har befunnit sig in detta läge tidigare på olika sätt. Montanismen, som uppstod under andra århundradet senare del, strävade efter kvinnliga präster. Montanus åtföljdes av två profetiska kvinnor, Prisca och Maximilla, vars kännetecken var extatisk profetism. De påstod att ”Anden” rörde sig i dem. Denna karismatiska och heterodoxa rörelse splittrade kyrkan och orsakade stora svårigheter. Tertullianus trodde att Montanus började autentiskt men gradvis förlorade sitt fokus och föll för olika andar.

Urskiljning är ingen enkel sak och det finns inslag av lathet och kanske även självtillfredsställelse bakom biskop Bätzings ord. Han önskar ge en grupp inom det tyska lekfolket, en högst sekulariserad grupp som är starkt påverkad av feminism och den liberala sexuella kulturen, de svar de vill höra.

Men detta är protestantism. Den får sin kraft från den, för stunden, rådande tidsandan och kastar sig själv över de med för lite katekes och delvis konverterade. Denna motsätter sig läran och andan inom den katolska kyrkan. En anledning till varför så många protestanter har sökt sig till den katolska kyrkan är att de har växt upp i en anda av upplysningens rationalism, med rötterna i 1600-talet och som fortfarande lever. De läser de apostoliska fädernas lära och inser att apostlarna lätt bygga en kyrka som reflekterar Kristi vilja.

Och, som aposteln Paulus ofta påminde de som omvänt sig till den kristna läran, det är ett fördjupande i Kristi vilja snarare än tidsanda som är kännetecknen för den sanna kyrkan – en helig, katolsk och apostolisk kyrka.

Biskop Bätzing önskar ge en särskild grupp inom den tyska kyrkan med svar som kommer att förgöra detta. Men alla är överens om att denna strävan att ge dessa svar, som kommer att förändra århundraden av katolsk lära, leder till schism och kommer splittra det som var ”ett”. Samkönade partnerskap är inte och kommer aldrig att bli heliga. Att genomföra aborter i feminismens namn är inte och kommer aldrig att bli heligt. Att vilja vara katolsk på ett annorlunda sätt är inte katolskt och allt den synodala processen föreslår kommer bli anti-apostoliskt.

Hur kan detta vara den helige Andens verk, i enlighet med Kristi vilja, så som den uttryckts under årtusenden?

Det kan hända att de tyska biskoparna påstår att detta är i överensstämmelse med den tidiga kyrkans tradition. Det fanns en lärjunge som, då han ställdes inför förväntningarna, läran och visheten från Jesus, önskade bli katolik, men på ett annorlunda sätt. Problemet är - och det borde få biskop Bätzing att falla på knä om det är på detta han grundar sin teologi – att denna lärjunge var Judas Iskariot.

                                                                                                   Gavina Ashendena

Översättning för Katolsk Horisont, december 2022, Conny Strömberg

Inlägget kommer från sidan www.catholicherald.co.uk

Direktlänk till inlägget klicka här

Läs också: En internationell koalition av biskopar vänder sig med oro över den ”Synodala vägen” i ett broderligt brev till det tyska episkopatet

En internationell koalition av biskopar vänder sig med oro över den ”Synodala vägen” i ett broderligt brev till det tyska episkopatet

 

Läs också: Flytande katolicism och den tyska synodala vägen

George Weigel

 

Läs också: Att motstå tidsandan

Att motstå tidsandan

 

Läs också: Öppet brev från nordiska biskopkonferensen till den tyska biskopskonferensen

Den nordiska biskopkonferensen

 

Läs också: Kyrkan i Tyskland – en institution där kittet inte är tron utan pengarna

Kyrkan i Tyskland – en institution där kittet inte är tron utan pengarna

 

Läs också: ”Reformatorernas” osanningar i kyrkan avslöjas av verkligheten

”Reformatorernas” osanningar i kyrkan avslöjas av verkligheten

 

Läs också: Kardinal Paul Cordes beklagar att Kyrkan i Tyskland smittats av ett ”teologiskt virus”

Kardinal Paul Cordes beklagar att Kyrkan i Tyskland smittats av ett ”teologiskt virus”

 

Läs ochså: Katolsk biskop säger att påven Franciskus är djupt oroad av Kyrkan i Tyskland

Katolsk biskop säger att påven Franciskus är djupt oroad av Kyrkan i Tyskland

 

Läs ochså: Ökat tryck på Katolska kyrkan att ändra läran att homosexualiteten ’i sig självt är i oordning’

Ökat tryck på Katolska kyrkan att ändra läran att homosexualiteten ’i sig självt är i oordning’
Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
29/02/2024
Katolsk Horisont
10/02/2024