4:e söndagen i Fastan

Predikan 4 söndagen i fastan 2021

Kära systrar och bröder i Kristus, Ett av Fastetidens stora andliga värden är att den talar klartext till oss, i en tid där individuella känslor och åsikter blivit norm, och sekulär-religiösa budskap hävdar att det som gör mig glad nog också gör Gud glad. Askonsdagen satte emellertid tonen för ett motsatt budskap: ”omvänd er och tro på evangeliet”. Att omvända sig betyder att ändra sitt sätt att tänka och agera. Enkelt uttryckt: att gå från att tro att mitt liv handlar om mig, till insikten om att det handlar om min relation till Gud, och insatser baserade på den insikten.

Fjärde söndagen i fastan 2019 - Laetare

Kära bröder och systrar, Varje äktenskap kan genomleva någon slags grundläggande kris som en tid kan hota dess inre enhet. Vad det beror på är inte lätt att förklara. Det två människor, en man och en kvinna, samtyckt till i frihet och med förståelse för äktenskapets syfte och mening är en sakramental förening som mannen och kvinnan inte får bryta. Ändå gör många det.

Predikan 4 söndagen i Fastan 2019

Vi har hört en av våra mest älskade liknelser. Hur fattig vore inte vår kultur utan lik­nelsen om den förlorade sonen! Lyssnaren förstår intuitivt att det handlar om varje männi­ska. Vägen bort och vägen hem. - Här finns dock också en risk. Lyssna­ren tror sig redan veta vad det handlar om. Men liknelsens budskap är ständigt nytt, ty det är Guds lev­ande ord. Den som hör med öppet sinne skall med Paulus kunna säga: ”nå­got nytt har kommit”. Låt oss därför be att Guds Ande bereder väg i oss för ”ett vid­gat hjär­ta”.

Predikan 4 söndagen i Fastan 2017

Kära kristna familjer, kära barn. Om någon i en kristen familj lämnar man eller hustru och barn, och gifter sig med en annan, är det då samma kristna familj? Om någon som kommer från en annan familj, men inte är gift, och gifter sig med någon i familjen, hör han eller hon då till den gamla familjen eller den nya? Genom det nya äktenskapet hör han eller hon till den nya familjen, men hans eller hennes föräldrar, syskon och ingifta i den första familjen är hedrade.