Diakon Göran Fäldt. Predikan den 19 mars 2023. 4 söndagen i Fastan