Diakon Göran Fäldt

Predikan 25 söndagen under året 2023

Kära bröder och systrar, kära barnfamiljer, Så här dagarna innan Kyrkan inleder den emotsedda synoden i Rom läser vi evangeliet om vingårdsarbetarna och om den olika lön de får av ägaren till jorden där vinträden växte. Det förstår vi ju så snart vi hör hur ägaren belönar sina arbetare att han har en metod som inga fackföreningar i världen skulle godkänna. Några av arbetarna protesterar också och säger: ”De där som kom sist har bara hållit på en timme och du jämställer dem med oss som slitit hela dagen i solhettan” (20:12).

Predikan 24 söndagen under året 2023

Kära bröder och systrar, Aposteln Petrus’ fråga till Jesus handlar inte bara om förmågan att förlåta utan också om det orätta i en broders gärningar. Vad för slags orätt Petrus menar får vi inte veta men det måste handla om något allvarligare än dåligt humör, fräckhet eller något som bara irriterar. En orätt handling måste vara något som objektivt sett är fel och som alla skulle tycka vara fel. Ändå är Jesu svar tydligt. ”Jag säger dig, förlåt, inte sju gånger utan sjuttiosju gånger”.

Predikan 23 söndagen under året 2023

Kära medkristna, Man kan inte jämföra vår tid med äldre tider och tro att det var lättare då att leva det kristna livet. Det finns alltid de utmaningar som fick S:t Paulus att utropa, ”anpassa er inte till denna världen”. Men några jämförelser kan vara på sin plats: före radio, teve, mobil och internet, hade Kyrkan nästan all kommunikation. Klockringningarna, predikstolarna, böckerna.

Predikan 22 söndagen under året 2023

Kära bröder och systrar, kära barn, idag får vi tacka Gud igen för allt han ger oss och allt han gör för oss. Vi har sjungit detta tack många gånger. ”Nu tacka Gud allt folk med hjärtans fröjd och gamman för stora ting som han gör med oss allesamman.” (Cecilia 5). Under veckans gång har vi nog alla upplevt stunder av besvikelse och stunder av ny kraft, ser vi tillbaka på hur vi haft det, måste vi erkänna att det goda och ljusa alltid funnits där som en slags hälsning från Gud: Ge inte upp, mitt barn, jag är med dig!

Predikan 21 söndagen under året 2023

”Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud” ropar hedningarnas apostel i Romarbrevet! Ja, och vem kunde mer instämma mer med Paulus än Petrus, som utropar ”Du är Messias, den levande Gudens son”, enligt Matteusevangeliet idag? Det finns ett stort och viktigt samband mellan Paulus hänförelse över Guds rikedom och Petrus tro på Jesus som Guds Son och det judiska folkets tro på Guds löften. Profeten Elias återkomst skulle vara tecknet på Messias ankomst.