Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 19 mars 2023. Att ha förmågan att se andligen