Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 14 mars 2021. Vår tro är en oerhörd gåva!