årgång B

Predikan 16 söndagen under året 2024

Kära bröder och systrar, Det ska komma en tid, säger profeten Jeremia, då nya herdar skall föra Herrens älskade folk i säkerhet så att ingen ska komma bort.  Vi får gärna tro att det är Kristi apostlar som åsyftas, eftersom en Frälsare var utlovad ända sedan begynnelsen. När profeten Jeremia talar gör han det i Guds namn, som ett Guds språkrör.

Predikan 16 söndagen under året 2024

”Tänk på att Gud ska göra upp med de dåliga herdarna, och följ den Gode herden - men inte alla präster". Kära systrar och bröder i Kristus, I Gamla Testamentet liknas Israels folk, Guds första förbundsfolk, vid en fårhjord för vilken Gud kallade herdar, religiösa och politiska ledare, att på Guds uppdrag skydda folket och sörja för dess behov, inte minst andligt. Vår första läsning ur profeten Jeremias bok, riktade hård kritik mot dessa herdar för att ha misskött uppdraget så att folket i sin tur inte kunde uppfylla förbundets syfte: att ge ett levande vittnesbörd till resten av världen om Israels Gud.

Predikan 16 juli 2024, Vår Fru av berget Karmel

Kära bröder och systrar i Kristus, Berget Karmel står i Kyrkans tradition som symbol för Marias upphöjdhet och skönhet, liksom berget Tabor står för Kristi förhärligande inför Mose och Elia. De två som Gud utvalt står som representanter för det Gamla Förbundet. Petrus, Jakob och Johannes för det Nya Förbundet. Profeten Elias är en uppfordrande portalgestalt. Även om han fruktar för sitt liv utmanar han makten. En sann profet måste göra det.

Predikan 15 söndagen under året 2024

Kära bröder och systrar, ”Guds rike finns mitt ibland er”, säger Jesus. Det finns alltså när något inom oss väcks till liv och som drar oss. Vår andliga kristna erfarenhet är att Gud drar oss till sig. Människor uttrycker det på olika sätt. Helgonen säger det med olika ord, de ena vackrare än de andra. Det är i den relationen med Gud vi upplever lycka, frid, hopp och kärlek. De tolv apostlarna följer nu som vi hörde i Markusevangeliet i Jesu spår och söker människor två och två. Alltså sex par apostlar, sändebud, Guds ambassadörer. I varje tid och på varje plats i hela världen sänder Gud ut sina ambassadörer. Lyssna, omvänd er, tro på oss!