Ärkebiskop Aquila: Den tyska synodala vägen förkastar trons arv

4
min read

Ärkebiskop Aquila: Den tyska synodala vägen förkastar trons arv

sön, 05/22/2022 - 22:16
0 comments

Den synodala samlingen har röstat till fördel för dokument som vill öppna upp för vigningen av kvinnliga präster, välsignelse av samkönade relationer och ändringen av läran kring homosexualitet.

                                                                                              Ärkebiskop Samuel Aquila

 

Ärkebiskop Samuel Aquila från delstaten Denver, USA, har åter skrivit till den tyska biskopskonferensen för att påpeka att landets synodala väg utmanar, eller till och med förkastar, trons arv.

”Den synodala vägen utmanar inte bara strukturella företeelser: den utmanar, och i vissa fall förkastar, trons arv. Dokumenten som kommer från den synodala vägen kan inte läsas som något annat än allvarliga ifrågasättanden av den gudomliga uppenbarelsens bindande auktoritet, sakramentens natur och verkan och sanningen i den katolska läran om mänsklig kärlek och sexualitet,” skriver ärkebiskop Aquila i ett brev daterat 2 maj, som CNA fått ta del av, adresserat till biskop Georg Bätzing av Limburg, Tyskland.

Under det senaste året har ärkebiskopen i Denver varit involverad i ett öppet brevskrivande fram och tillbaka med kyrkan i Tyskland över den synodala vägen, som förespråkar genomgripande förändringar av kyrkans lära. Senast släppte han en 15 sidor lång kommentar i maj om den synodala vägens första texter där han säger att denna lägger fram ”ohållbara” förslag till förändringar av kyrkans lära.

Nyligen, den 11 april, var ärkebiskop Aquila en av författarna bakom ett öppet brev som varnade den synodala vägen för att den riskerade orsaka en schism. Underskrivet av mer än 70 biskopar när det publicerades har nu brevet fått 101 biskopars underskrifter. De senaste av dessa inkluderar kardinal Joseph Zen Ze-kiun, biskop emeritus av Hong Kong, kardinal Camillo Ruini, i Rom, och ärkebiskop Leo Cushley av S:t Andrews och Edinburgh, Skottland.

Du kan läsa brevet i sin helhet med en uppdaterad lista över underskrifter här (på engelska). Ytterligare prelater kan komma att begära att deras namn läggs till brevet genom att sända ett e-postmeddelande till episcopimundi2022@gmail.com. Kartan nedan visar nationaliteten för de som skrivit under.

Tysklands synodala väg är en process som för samman lekfolk och biskopar för att samtala kring fyra huvudsakliga teman: hur makt utövas i kyrkan, sexuell moral, prästerskapet samt kvinnans roll i kyrkan. När de tyska biskoparna lanserade denna process framhöll de, inledningsvis, att dessa överläggningar skulle vara ”bindande” för kyrkan i Tyskland vilket medförde ett ingripande från Vatikanen som motsade ett sådant påstående.

Den synodala samlingen har röstat till fördel för dokument som önskar införa vigning av kvinnor till präster, välsignelser av samkönade relationer samt ändringen av läran om homosexualitet.

Biskop Bätzing skrev, den 14 april, ett svar till ärkebiskops Aquilas oro att övergrepp inom kyrkan hade försvårat hennes vittnesbörd och att ”den synodala vägen därför är deras försök att göra ett trovärdigt vittnesbörd om de goda nyheterna möjligt igen.”

Ärkebiskopen av Denver skrev denna vecka till biskop Bätzing och tackade honom för hans svar från den 14 april som han säger att han ”hittade på tyska på internet”.

”Du framhåller i ditt brev att den synodala vägen inte förstås rätt av de som skrivit under det öppna brevet och att de inte presenterar några belägg för sin oro”, skriver ärkebiskop Aquila.

Som svar på detta bifogar han, till sitt brev, en text på mer än fyra sidor med ”exempel från den tyska synodala vägen där det finns grund för oro till kardinalerna och biskoparna som skrivit under brevet.”

Denvers ärkebiskop noterar att ”kärnan i ditt svar verkar vara att den tyska kyrkan måste anta ett nytt förhållningssätt till tron på grund av de tyska biskoparnas tidigare misslyckande med att skydda barn. Detta är ett mycket märkligt argument. Varför måste katolsk lära om grundläggande frågor om doktrin och moraliskt liv förändras för att tyska biskopar har misslyckats med att undervisa effektivt och regera ärligt? Kyrkans tro ledde inte till prästerskapets övergreppsskandal!”

”Ett misslyckande att hålla fast vid vinstocken, Jesus Kristus och valet att hålla fast vid världen snarare än evangeliet ledde till krisen. Den fallna människans syndiga natur och makthavarnas misslyckande att ta den oro som de fick ta del av på allvar bidrog till krisen. Misslyckandena att forma sitt hjärta och sinne efter Kristus, att endast söka Faderns vilja, att förneka sig själv, att ta upp sitt kors och följa i Jesu fotspår och att vörda den moraliska lagen och följa vad kyrkan lär baserat på både uppenbarelse och förnuft – allt detta bidrog till att skapa övergreppskrisen.”

Ärkebiskop Aquila noterade att kyrkan i USA också har hanterat sexuella övergrepp från präster och att ”resultatet har blivit en genomgripande reform av vår praxis och tillsynsstrukturer”, som ”har förlitat sig på det omfattande engagemanget och medansvaret från vårt lekfolk. Ändå har inget av dessa omfattande och effektiva reformer inneburit att ifrågasätta vare sig trons grundläggande sanningar eller kyrkans fasta övertygelser om det rätta uttrycket för mänsklig kärlek.”

Ärkebiskopen upprepade att ”Det kan inte finnas någon överensstämmelse mellan ömsesidig acceptans mellan sanningen om gudomlig uppenbarelse och katolsk doktrin, å ena sidan, och den förvrängda antropologin i dagens avancerade sekulära kultur som främjar en alltmer dysfunktionell sexualitet, å andra sidan. Det finns inget räddande i att välsigna destruktiva tankar och beteenden. Att överlämna sig till tidsandan är inte en fråga om att läsa tidens tecken, det är ett svek mot evangeliet.”

”Det enda sättet som vi kristna kommer att bära frukt idag är om vi förblir fästa vid Kristus och undervisar med välvilja och kärlek, med en ömhet som kommer att följa människor ur deras trasighet, synd och sår …äkta synodalitet är inte en parlamentarisk process utan en fråga om att lyssna till den helige Ande som kommer att hålla oss i sanningen och påminna oss om vad Jesus lär.”

Ärkebiskop Aquila uppmanade biskopen av Limburg att ”seriöst överväga vad de många biskopar som har uttryckt sin oro över den synodala vägen och dess problematiska resultat hittills har lagt fram för dig och dina bröder i det tyska biskopsämbetet. Katoliker över hela världen kommer påverkas av den synodala vägens resultat. Och vad vi har upplevt i våra egna stift är väldigt annorlunda än den som föreslås i Tyskland.”

Översättning för Katolsk Horisont, maj 2022, Conny Strömberg

Inlägget kommer från sidan www.ncregister.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Läs också: Kardinal Malcolm Ranjith: De tyska biskoparnas synodala väg är oacceptabel. Video

Kardinal Malcolm Ranjith, ärkebiskop av Colombo, Sri Lanka, hälsar på påve Franciskus i Vatikanen

 

Läs också: En internationell koalition av biskopar vänder sig med oro över den ”Synodala vägen” i ett broderligt brev till det tyska episkopatet

En internationell koalition av biskopar vänder sig med oro över den ”Synodala vägen” i ett broderligt brev till det tyska episkopatet

 

 

 Läs också: Flytande katolicism och den tyska synodala vägen

George Weigel

 

Läs också: Att motstå tidsandan

Att motstå tidsandan

 

Läs också: Öppet brev från nordiska biskopkonferensen till den tyska biskopskonferensen

Den nordiska biskopkonferensen

 

Läs också: Kyrkan i Tyskland – en institution där kittet inte är tron utan pengarna

Kyrkan i Tyskland – en institution där kittet inte är tron utan pengarna

 

Läs också: ”Reformatorernas” osanningar i kyrkan avslöjas av verkligheten

”Reformatorernas” osanningar i kyrkan avslöjas av verkligheten

 

Läs också: Kardinal Paul Cordes beklagar att Kyrkan i Tyskland smittats av ett ”teologiskt virus”

Kardinal Paul Cordes beklagar att Kyrkan i Tyskland smittats av ett ”teologiskt virus”

 

Läs ochså: Katolsk biskop säger att påven Franciskus är djupt oroad av Kyrkan i Tyskland

Katolsk biskop säger att påven Franciskus är djupt oroad av Kyrkan i Tyskland

 

Läs ochså: Ökat tryck på Katolska kyrkan att ändra läran att homosexualiteten ’i sig självt är i oordning’

Ökat tryck på Katolska kyrkan att ändra läran att homosexualiteten ’i sig självt är i oordning’
Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
20/04/2024
Katolsk Horisont
10/04/2024