pater Thomas Idergard

Predikan 22 söndagen under året 2023

Jesus vill att vi ska ha en bokstavstro. Kära systrar och bröder i Kristus, I dagens evangelium hjälper Jesus oss att förstå Guds vägar som helt annorlunda än de vägar vi människor på egen hand väljer. Ett naturligt skäl är att vi ser allt i tid och rum, där vi finns, medan Gud, utanför tid och rum, ser allt i evighet. Vårt perspektiv begränsas sedan ytterligare, rent andligt, av arvsyndens skada. Den gör det mycket svårt att på egen hand tänka utanför ett ”jag- och mitt-perspektiv”. Detta är också vad Jesus syftar på när han skarpt tillrättavisar Petrus med referens till ”jag- och mitt-perspektivets” herre: ”Håll dig på din plats, Satan.”

Predikan 19 söndagen under året 2023

Att finna är större än att söka. Kära systrar och bröder i Kristus, Att vara ”sökare” betraktas allmänt som något positivt. Och visst, vi människor är skapta för att söka sanningen om Gud och därmed om att vara människa, liksom om den egna, unika uppgiften i Guds plan. Men det betyder man söker ett svar: något som jag inte själv skapar, men inbjuds att ta till mig eller avvisa.

Predikan Kristi Förklaring 2023

”’Humility’, inte ’pride’, är Jesus väg". Kära systrar och bröder i Kristus, Vad är egentligen Kyrkan och varför finns hon till? De hebreiska och grekiska ord i Bibeln som vi förstår som ”kyrka”, refererar till en församling av människor kallade av Gud, avskilda, från resten av det mänskliga samhället, för Gud. Andra Vatikankonciliet betecknar Kyrkan, etablerad av Jesus Kristus själv, som ett ”frälsningens sakrament”; ett synligt tecken på något osynligt men mycket, mycket större.

Predikan 17 söndagen under året 2023

”Den värdefulla Gudsfruktan”. Kära systrar och bröder i Kristus, Med läsningarna idag vill Kyrkan hjälpa oss att ”ge allt” för Guds rike, den realitet där Guds vilja råder; konsekvensen av att vi känner och älskar Gud som visat sig för oss i Jesus Kristus. Guds ”plan” som Aposteln Paulus talar om i andra läsningen ur Romarbrevet, och som alltså är Guds avsikt med världen och med var och en av oss, börjar med att Gud ”ger allt” för oss. Vi hörde att Gud ”på allt sätt hjälper” dem som han ”har kallat” och som ”älskar honom”, att ”nå det goda”.

Predikan 16 söndagen under året 2023

”Att tona ner talet om domen är att svika både Jesus och medmänniskorna" Kära systrar och bröder i Kristus, Att det finns en dom, dvs att vårt sätt att förhålla oss till Gud och varandra får en evig konsekvens, är något Jesus ständigt påminner om. Därför är det ett svek både mot Jesus själv och mot andras möjlighet till frälsning, när kristna företrädare tonar ner, eller ännu värre bortförklarar, domens realitet. För det är ju för att ge oss möjlighet att undvika den dom vi alla har över oss – att för evigt bli fast i det nej till Gud som vi i stort och smått säger dagligen – som Gud blir människa och så själv tar på sig effekten av våra nej för att vi, om vi vill tro, ska kunna uppstå med honom, som han.