Predikningar

Predikan 29 söndagen ”under året” 2018 i S:t Kristoffers församling, Kalmar

Kära bröder och systrar, kära ungdomar och barn, Nu är det åter söndag, Herrens Dag, och vi som hör till Guds familj får än en gång samlas för att tacka Gud för allt Han gjort för oss i vårt liv. Ibland glömmer vi att vi är beroende av Gud i allt och var vi än befinner oss. I samma ögonblick känner vi att vi inte längre är lyckliga eller att vi har frid i vår själ. Glömmer vi Gud har vi bara oss själva för att lyckas i livet. Det blir tungt, det blir extremt svårt.

Predikan på minnesdagen för S:ta Teresa av Jesus 2018

Kära bröder och systrar, Under den sista tiden har vi haft glädjen att vörda relikerna av tre helgon – de heliga Thérèse, Louis och Zélie Martin. Dessa tre skulle i dag aldrig kunnat vara i himlen, i Uppståndelsens ljus om de inte här i jordelivet varit inympade i den sanna vinstocken, Jesus Kristus Faderns enfödde Son. De var trogna i livet och fick sin belöning. ”Herrens befallningar är klara”, säger psalmisten. ”De gör blicken ljus!” Trons klarhet under livets alla svåra och lyckliga stunder har nu utbytts mot skådandet av Gud i det eviga livet. Det är den härlighet Gud inbjuder alla sina älskade barn att få uppleva efter livets slut på jorden.

Predikan 28 söndagen ”under året” 2018

Mötet mellan den rike mannen och Jesus är fyllt av viktiga ord, men ett inslag i mötet handlar inte om ord, utan om en blick. Evangelisten berättar att ”Jesus såg på honom med kärlek”. Vi vet vad ett leende betyder. Vi talar om kärlek vid första ögonkastet. Ett barn som inte möter en kärleksfull blick har en rejäl uppförsbacke framför sig. Vi vet att blickar kan dräpa. Men ”Jesus såg på honom med kärlek.”

Predikan 28 söndagen ”under året” 2018

Kära bröder och systrar, kära unga och kära barn, Att vara ung är en ganska svår period i livet. De yngre barnen ser upp till de äldre syskonen och längtar efter att ha deras frihet. De äldre ser tillbaka på sin ungdomstid med förskräckelse eftersom de tycker livet går för fort och att de håller på att förlora sitt liv. Men de unga själva har det jobbigt. De platsar inte in någonstans, alla beundrar dem och tycker om dem, men de har varken tid eller plats för dem. Den längtan efter personlig frihet som lockade så starkt blev efter skolans trygga rutiner en skrämmande upplevelse.

Predikan på högtiden för Birgitta av Vadstena - Sevriges och Europas Skyddspatron, 7 oktober 2018

Vad skulle den heliga Birgitta säga om hon återvände till Sverige idag? Åttabarnsmamman på Ulvåsa gård i Östergötland, som blev profet och klostergrundare, som förkunnade för både kungar och påvar och inte bara blev Sveriges utan hela Europas skyddspatron. Vad skulle hon säga om hon återvände till Sverige idag? Vi vet det naturligtvis inte, men vi har fått höra läsningar som också hon lyssnade till. Läsningarna belyser hennes liv och budskap, som vi lärt känna det genom hennes uppenbarelser.

Predikan på den helige Franciskus’ festdag AD 2018

Kära bröder och systrar, Guds älskade, I Galaterbrevet talar Paulus om vad den kristna kallelsen egentligen handlar om: ”Jag vill aldrig berömma mig av något annat än Vår Herre Jesu Kristi kors” (6:14). Inget helgon i Kyrkans historia kan göra anspråk på att ha följt detta Paulusord mer konsekvent än Franciskus som vi firar i dag den 4 oktober, egentligen dagen efter hans dödsdag den 3 oktober 1226, eller som vi alltid i tacksamhet för Jesu Uppståndelse, borde säga, dagen för han himmelska födelse.

Predikan 26 söndagen ”under året” 2018

I dessa dagar får vi besök av tre lite olika slags gäster, av änglar, av Thérèse av Jesusbarnet och hennes föräldrar, och av olycksdrabbade medsyskon på Haiti. Änglabesök – vi firade ärkeänglarna Mikael, Gabriel och Rafael igår. Det står fortfarande Den helige Mikaels dag i svenska almanackan. På tisdag skall vi fira Skyddsänglarna. Det är änglatid. Helgonbesök - under de kommande veckorna får Sverige och hela Norden besök av den heliga Thérèse av Jesusbarnet och hennes helgonförklarade föräldrar.

Predikan 25 söndagen ”under året” 2018

Det pågår en kamp i hela världen, också i kyrkan och i människan själv. En kamp mellan gott och ont, mellan Kristus och den sataniska makt som ockuperat världen sedan syndafallet. Det är en kamp om människan, vem hon skall följa och tillhöra. Ytterst en kamp om var människan vill tillbringa evigheten. Den kampen utkämpade Jesus genom att lida, dö och uppstå.

Predikan 24 söndagen ”under året” 2018

”Vad hjälper tro utan gärningar?” hörde vi ur Jakobs brev. Svaret är självklart. Tro utan gärningar är död. Ännu värre är det när gärningarna inte bara saknas utan strider mot tron, inte minst prästerliga övergrepp. Både trons vänner och trons fiender vet det. Från trons fiender hörs skadeglada kommentarer. Trons och kyrkans vänner sörjer, tiger och gör bot. Det kan också gälla vardagligt dubbelspel av kristna i vår egen närhet. Brist på ärlighet och redbarhet i vardagen. Spelar då orden, gesterna och bönerna någon roll? Några blir bara trötta. Andra frestas att lämna alltsammans. Anständighet och redbarhet menar de sig klara av själva.

Predikan 23 söndagen ”under året” 2018

Profetens budskap är högaktuellt. “Fatta mod, var inte rädda!” Både sekulära och troende plågas av rädsla och modlöshet, vilket förlamar och kan göra tillvaron liknar ett fängelse. Redan 500 år före Kristi födelse förkunnade profeten, och han gjorde det med intensitet och skönhet. ”Fatta mod, var inte rädda! Gud kommer själv för att rädda er. Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra. Då skall den lame hoppa som en hjort och den stumme brista ut i jubel. Vatten bryter fram i öknen, bäckar i ödemarken.” Är det ansvarigt att ge sådana löften, inte minst i dagar då vi har hört en rad löften som knappast har täckning.