Predikan Jungfru Marias upptagning i himmelen 2021

Predikan Jungfru Marias upptagning i himmelen 2021

Den 15 augusti 2021, söndag - Jungfru Marias upptagning i himmelen

Upp 11:19a,12:1-6a,10ab, Ps 45:10-12, 1 Kor 15:20-27a, Luk 1:39-56

Kära Bröder och Systrar!

Himmelen öppnades även för oss!

I Jungfru Marias upptagning i himmelen firas Guds Moders frälsning "till kropp och själ. Denna trossanning fastslogs av Påven Pius XII den 1 november 1950. Innebar den på 50-talet uppenbarade trossanningen något helt nytt i den heliga Katolska Kyrkan?

Nej! Påven fastslog ett av Kyrkans trosämnen, detta som kristna trodde och bekände i Kyrkan från dess allra första början. På vår tid bekräftades det av påven på ett högtidligt sätt: att Guds Moders hela person har nått sin slutliga bestämmelse. 

Jungfru Maria är samtidigt ett tecken på hela Kyrkans och den enskildes framtid. Vi firar idag faktiskt framför allt vår Herres Jesu uppståndelse och dess konsekvenser för alla oss troende. Jungfru Marias upptagning i himmelen är nämligen Jesu uppståndelses resultat och frälsande frukt. Detta trosämne styrker oss och ger oss hopp! Trossanningen av Jungfru Marias upptagning i himmelen är förankrad i Kyrkans äldsta trostradition. Dagens Bibelläsningar anknyter till Guds Moders upptagning i himmelen. Även om detta är indirekt så får vi en viktig förklaring. Guds heliga Ord och vår Kyrkas tradition förklarar detta för oss idag.

Vi hörde idag den Helige Paulus ord: ”Kristus har uppstått från de döda, som den förste av de avlidna.” Aposteln förklarar att alla troende också skall få nytt liv genom Kristus. Vi får del i Herrens liv. ”Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet…” – förklarar den Helige Paulus. Genom Jesu död, uppståndelse och himmelsfärd öppnades himmelen för dem som ”tillhör Honom”, dvs de som tror på Honom – för oss! Himmelen öppnades för oss! I Honom som är den ende Förmedlaren har vi alla troende tillgång till det eviga livet i himmelen. Jesu Mor är den andra efter Frälsaren och den första före alla andra!

Den Heliga Elisabet, Zacharias hustru, bekräftade det vid besöket av Guds Moder Maria med sina profetiska ord: „Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig.” Det är ju den här tredje meningen i bönen ”Var hälsad Maria”, som baseras på dessa ord. Marias besök hos Elisabet är det andra av Glädjens mysterier i Rosenkransen. Detsamma bekräftas med Evangeliets ord i Lukastexten: ”Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig…” Även Psaltarpsalmen visar Jungfru Marias särskild plats och värdighet. Hon står mellan Gud och de övriga. ”Kungadöttrar har du som tärnor i ditt hov, en drottning står vid din högra sida i guld från Ofir.” Guld som utsmyckar Marias klädsel symboliserar hennes enastående renhet och värdighet. Maria får den närmaste platsen inför Gud liksom en drottning i himmelen. 

Dagens läsning ur Uppenbarelseboken målar upp en storslagen bild, målad med en detaljrik pensel, men det är inte ett konstverk som visas upp för oss, utan en uppenbarelse som den åldrade aposteln Johannes fick under sin fångenskapstid på ön Patmos. Den lyfter våra tankar mot himmelen. 

Läsningen började med orden: ”Guds tempel i himlen öppnades.” På himmelen syntes två tecken: ”en kvinna” och ”en drake”. Kvinnan var ”klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud”. Draken var ”stor” och ”eldröd”. 

”Kvinnan” är en symbol både på Guds Moder och på hela Den heliga Kyrkan. Kvinnans son ”rycktes upp till Gud och hans tron, och kvinnan flydde ut i öknen, där Gud har berett henne en tillflykt.” Kyrkan tror, lär och bekänner att Guds moder finns redan där Hennes Son finns. Resten av Hans mystiska Kropp, Kyrkan, vi troende, befinner sig i öknen. 

I Öknen? Vi vet att öknen var en plats för det utlovade folket, för profeter, för den Helige Johannes Döparen och för Jesus där Han bad och där Han frestades. 

Öken är vårt liv med Gud, långt från drakens hot. Gud finns i öknen!

Vi kan i vårt eget liv uppleva en öken, en torka. Det går lång tid mellan de livgivande och friska regnen. Vi förtorkar och utmattas, kanske. Då får vi påminnas om detta, att Gud finns med oss i vår öken. Vi är inte övergivna!

Vi väntar på räddning från ”draken”. Så får vi det glada budskapet, hoppet! Det glada budskapet förkunnas för oss idag med Jungfru Marias upptagning till himmelen. Vi alla deltar i vår Herres Jesu Kristi uppståndelses seger över synden och döden, över den onde draken som hotar vårt eviga liv. Jesus är den ende Förmedlaren mellan oss syndare och Gud. Maria deltar i Jesu eviga liv och helighet. Hon som står närmast Gud i himmelen vädjar för oss. Hon som vid den stora bröllopsfesten i Kana i Galiléen kunde påskynda sin Sons handlingar och underverk kan också be för oss och hjälpa oss. Hennes upptagning i himmelen bekräftar evangelium, eller med ett annat ord ”det glada Budskapet. ”Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos Hans Smorde.” – så såg och hörde aposteln Johannes i uppenbarelsen när han sett det himmelska tecknet. Frälsningen är hos Gud och makten hos Hans Smorde! Och Guds Moder Maria står vid Guds högra sida. 

”Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig!” Profetian uppfylls varje gång vi ber: Välsignad är du bland kvinnor. Ja, alla skall prisa Henne salig! 

Det är kanske bra att veta om två tecken som har med denna Guds Moders fest att göra. 

Sovjetunionen planerade en invasion mot Europa. Folk som kom till makten i Ryssland efter revolutionen ville utrota tron på Gud. ”Genom Polens lik till Europas hjärta!” – sa Lenin under ett hemligt planeringsmöte av den stora invasionen för att ta över hela Europa. Men när militärmakten under det blodiga kriget var nära Polens huvudstad Warszawa, backade den helt och hållet – just den 15 augusti 1920, på Marias fest. Sovjetunionen förlorade, trots att soldaternas antal överstigit Polens resurser flera gånger om. Flera sovjetiska soldater bevittnade efter kriget att de såg ett stort tecken på himmelen: en lysande kvinnlig gestalt som liknade Guds Moder avbildad i kyrkor. Vi polacker kallar denna viktiga seger för Warszawas Victoria eller Undret över Wisłafloden (Wisła är flodens namn där kriget skett).

Ett annat tecken gäller den helige Maximilian Maria Kolbe. Han hade stor vördnad och tillit till Marias vädjan inför Gud. När han dödades i det nazistiska dödslägret Auschwitz 1941, var det precis dagen innan festen av Guds Moders upptagning till himmelen. Efter hans död fick man veta av helgonets mor Marianna, att helgonet som barn hade haft en vision. Guds Moder Maria uppenbarade sig för honom och frågade om han ville ta emot två kronor av Gud: en vit och en röd. Den vita symboliserade kyskhet och den röda martyrdöden. Pojken tackade för de två kronorna. Han blev martyr precis innan Marias upptagning till himmelen. Igår firade vi 80 år efter hans död. 

Pater Rafał Zarzycki OFMConv

Lovad vare Jesus Kristus! Guds Moder Maria, be för oss! Amen.