Homepage

Gråbröderna

 

Rispåse 2021. Ett stort tack

För världen i tiden - en film om Timmarnas liturgi

Video från Stockholsm Katolska Stift

Franciskansk Andligt Bibiotek

 

Senaste blogginläggen

Den marxistiska mentaliteten är en osynlig nattlig gäst

Politiseringen av Svenska Kyrkan är inte grundproblemet eftersom kristna deltar i uppbyggandet av det civila samhället. Man missar poängen om man angriper den avgående ärkebiskopen Jackelén för att vara världsligt politiserande. Hon är teolog, inte politiker. Hon har gjort rätt som lagt sig i! Det är som teolog och kyrkoledare hon förstås, bedöms och koms ihåg.

Guds ord måste uppfyllas

I Johannesevangeliet för mässan på torsdagen i fjärde påskveckan säger Jesus, efter att ha talat om apostlarnas skyldighet att ”tvätta varandras fötter” (13:14), att han vet vilka av dem han utvalt och att det han sagt om den ödmjuka tjänargärningen att tvätta varandras fötter inför måltiden inte kommer att gälla dem alla.
Stiftsungdomsdagarna 2022

 

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 1

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien del 2

VIDEO FRÅN EWTN NORDIC: DET KATOLSKA SKANDINAVIEN DEL 3

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 4

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 5

Senaste predikningar

Kortpredikan 25 maj 2022, S. Beda Venerabilis, munk, präst och kyrkolärare

Beda Venerabilis, den vördnadsvärde, kom redan som barn till kloster (Eng­land, 700-talet). Beda förblev i kloster hela sitt liv ”bed­­jande, läs­an­de, lärande, skriv­ande ”. Han förenade kunskap om bibeln och kyr­ko­fäderna med histo­riskt vet­ande. En syntes mellan tro och vetande. Paulus möter den grekiska kulturens ”vetande” på areopagen i Athen, fyllt med alta­re och guda­bilder. Dit sökte sig den kulturella eliten.

Kortpredikan 24 maj 2022

Paulus och Silas har pryglats och kastats i fängelse, in i dess inner­sta ut­rym­me, med benen fastlåsta i stocken. Vid mid­natt ber de och sjunger lovsånger, medan de andra fångarna hör på. De kunde sin psal­­ta­re. De fick sätta ord på sin smärta, men också sjunga om Guds väldiga gärningar. En tydlig bild för var­för vi ber och sjunger psaltaren, inte minst i tidegärden.

Predikan 6 Påsksöndagen 2022

En skymt och en försmak av himlen. Det talas sedan länge inte mycket om himlen, inte ens i kyrkan. Några skulle kalla det en flykt från uppgifterna på jor­den. Andra skulle säga att det inte går att säga något. Kan vi föreställa oss himlen? Kan vi veta något om himlen? Något som inte ba­ra är dröm­mar och fan­tasier? I dagens andra läs­ning hörde vi ett utdrag ur bibelns sista bok, Johan­nes up­pen­­barel­se.
Biskop Anders

 

Predikningar av Kardinal Anders Arborelius

Predikan Kristi himmelfärdsdag 2022

”Och de var ständigt i templet och prisade Gud” (Luk 24:53). De sista orden i dagens evangelium säger oss mycket. Lärjungarna har just bevittnat hur Jesus ”lämnade dem och fördes upp till himlen” (Luk 24:51). Detta är inget avsked utan början på ett nytt förhållningssätt: hädanefter är de ståndigt i Guds tempel och prisar honom.

St. Rita Radio

Blogginläggen

Att döda en anhörig

I Bibeln läser vi ett litet antal berättelser som skulle kunna sägas handla om ”att döda en anhörig”. Kain dödar sin bror Abel, Abraham är på väg att av lydnad till Gud döda sin son Isak, men förhindras att göra det av Gud.

Krigets långa svärd och dess slut

I 2000 år har vi kristna firat Herren Jesu påsk i glädje och tacksägelse för Hans seger över syndens makt och döden. I lika lång tid har våra bröder och systrar försökt förstå tidens växlingar mellan blomstrande andlig kultur och ett ont herravälde som kastat människor i brinnande ugnar och förgjort dem.

Buden, föreskrifterna, samvetet, synden, bikten och boten

Barnens uppfostran i det katolska äktenskapet är den viktigaste av alla frågor som de gifta lever med. Barn och familj, det vanliga mänskliga livet med arbete, kamp och uthållighet, är de giftas vardagsliv och det som fyller dem med glädje och stolthet. Många gånger behövs också bön om hjälp att leva ”rättfärdigt”, så som det till exempels sas i evangeliet av Lukas om Johannes Döparens föräldrar: ”De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter” (Luk 1:6).
Vackra Skandinavien

 

Rispåse 2022

 

Eukaristiska Kongressen i Ungern

 

Det händer under den heliga mässan

Full Pope Francis' Consecration Prayer of Russia and Ukraine to the Immaculate Heart of Mary

Vår Fru av Fatimas ankomst till Lviv i Ukraina

17 mars 2022

Katolska Kyrkan i Sverige