Homepage

Gråbröderna

 

Franciskansk Andligt Bibiotek

 

Senaste blogginläggen

Be rosenkransen på lämplig plats

På den tiden då Marialegionen var aktiv i S:t Franciskus församling kom legionärer från Irland med fr John Harvey från Liverpool till Jönköping, och senare Kalmar, för att vittna om vår Herre Jesus Kristus med hjälp av rosenkransen offentligt och bokvagn med skrifter från Catholic Truth Society. Fader Harvey tog hela sin semester för legionens apostolat, må han vila i frid!

Vad betyder kunskap om tron i undervisningen av barn och unga?

En historiker som Steven Shapin, som kritiskt klarläggande skrivit om ”den vetenskapliga revolutionen”, har sagt något väsentligt om kunskapens betydelse. Han menar att den allmänna inställningen sedan Upplysningstiden, den att ”den vetenskapliga revolutionen” har ersatt Bibelns utsagor och det kyrkliga läroämbetets tolkningar, inte är trovärdig. Problemet är att allt som i stället presenteras som ”vetenskap” är sanningar, även om de är löst sammanfogade teorier som bygger på ”forskning”, som ändå i sig inte kan förklara själva uppkomsten av materia eller liv.

Hur lever vi med andras sorg?

Stridande soldater och oskyldiga icke soldater som överlever massakern i Gaza kommer att behöva operationer och proteser under lång tid. Vem ska trösta dem i deras gråt och hur ska de ta sig fram till gravplatserna? Barn kommer att vara i livslångt behov av traumabehandling. Vem finns där för dem när föräldrarna inte finns i livet? Soldater, som återvänder ensamma från ett liv i uniform och med vapen, är plötsligt ensamma och självmordbelägna. Kan de ändå övervinna sina mardrömmar och finna kärleken, tron och hoppet igen?

Jakobbrevets Elias

När profeten Elias dyker upp i slutet av Jakobs brev kan man reflektera över honom som exempel på ”den särskilda kraften i en rättfärdig människas bön”. Drar man slutsatser, spekulerar man. Reflektera betyder undersöka, för att ta lärdom. Vår första fråga måste då vara: I vilka sammanhang möter vi  Elia? Aposteln Jakobs ord är följande: ”En rättfärdig mans bön har mycket kraftig verkan. Elias var en människa som vi och när han ivrigt bad att det skulle regna, föll inget regn på jorden under tre år och sex månader. Sedan bad han igen, och då gav himlen regn, och jorden bar sin skörd” (5:16-18).

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 1

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien del 2

VIDEO FRÅN EWTN NORDIC: DET KATOLSKA SKANDINAVIEN DEL 3

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 4

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 5

Senaste predikningar

Kortpredikan 9 december 2023

Det Nya Förbundet är fördolt närvarande i det Gamla. Jesaja är enligt Hieronymus mera en evangelist än en profet. Han beskri­ver vad Herren skall göra, som om det redan sker. ”Herren förbinder sitt folks skador och helar såren…” Skadorna och såren i naturen har sin upprinnelse i människan. Det är hon som har gått vilse. Utan insikt famlar hon i mörker. Hon ser inte vad Gud gör hela tiden.

Kortpredikan 8 december 2023, Jungfru Marias Utkorelse och fullkomliga Renhet

Maria sjunger profetiskt att alla släkten skall prisa hen­ne salig. Steg för steg har kyrkan förstått hennes roll i frälsningen. Därför kan Anselm, benediktinen i Canterbury, säga: ”Gud, som har frambringat allt, ville själv fram­­­­gå ur Maria”. Hon blir det kraftigaste värnet för inkarnationens verklighet. ”Gud födde ho­nom (Logos, Guds eviga Ord), genom vilken allt har bli­vit till. Ma­ria födde honom, genom vilken allt har blivit frälst.”

Predikan 8 december 2023, Jungfru Marias Utkorelse och fullkomliga Renhet

Kära bröder och systrar, När vi som katoliker talar om vår tro på Maria, och den tydliga katolska läran om henne, svarar den ännu icke troende ofta, ”Det är bara en myt” och den typiske protestanten inte ovanligt, ”ja, det kan ni säga, men var står det i Bibeln, att Maria är Guds Moder, utan synd sedan sin födelse, och upptagen i himlen?” Som svar på det kan vi säga åtminstone tre saker. Till agnostikern (1): ”Den som tvivlar ställer alltid frågor och söker sanningen. Många tvivlare har funnit sanningen i den Katolska kyrkan”.

Kortpredikan 7 december 2023, S. Ambrosius, biskop och kyrkolärare

”Vår stad ger oss styrka, murar och värn bereder oss frälsning.” På söndag skall vi i tidegärden sjunga om dessa murar som en bild för Frä­l­saren själv. ”Du är vår styrka, Sion, dina murar och värn är Fräl­saren.” Det är denna grund som ger tron dess stadga. Sinnets fasthet har inte sin grund i trons subjektiva sida, hur ”mycket” eller ”in­tensivt” jag tror, utan i vad och vem jag tror på. ”På dig förtröstar han.”
Biskop Anders

 

Predikningar av Kardinal Anders Arborelius

St. Rita Radio

Blogginläggen

Hoppet om fred kan inte vara ute

Ryssland och Ukraina vägrar samtal, väst är delade, folket i de drabbade länderna lider oavbrutet och fruktansvärt, ändå kan hoppet inte vara ute! Hoppet om en ny fred måste hållas levande! Kan ett svenskt medlarbud med stöd av FN och EU, men utanför NATO frågan vara värt försöket? Sveriges tidigare alliansfrihet och internationella anseende är fortfarande en tillgång för oss och kan inte räknas ut, trots våra inhemska problem med kriminella parallellsystem och hänsynslöst utnyttjande av barn och ungdomar i en ond våldscirkel. Sverige har ett anseende att värna om som Kyrkan kan stödja.

Kära pappa!

”Pappa kommer snart”, sa mamma. ”Ställ dig vid dörren så hör du när han kommer i trappan och sätter nyckeln i låset”. Kära pappa, vet inte om du hört att mamma fick ett brev i den himmelska brevlådan för en vecka sedan. Har ni kontakt? Jag sökte i alla fall kontakt med dig redan innan jag lärt mig att läsa serierna i dagstidningen. Stackars du, som behövde sova innan du skulle iväg till arbetet! Med tidningen i handen kröp jag in under ditt täcke och drog i dig tills du vaknade. ”Snälla pappa, läs Fantomen och Sluggo och Lisa på seriesidan!”

Kära mamma!

Jag skriver det här brevet till dig med många minnen. Varför just nu, efter Alla Själars? Jag frankerar med många tacksamhetens tårar och lägger det på den himmelska brevlådan. Jag hoppas det når dig. Jag vet inte var du är där borta, och jag vet inte själv heller var jag en dag ska vara, där borta. Gud utser platsen. Men kanske skriver jag därför att tiden närmar sig då vi kan mötas igen. Inte fysiskt som förr, utan andligt i Guds förunderliga försyn. Under morgonens timmar har nästa hela vår livshistoria spelats upp för mitt inre öga. Är det en särskild nåd som kommer med Alla Själarsavlaten?
Vackra Skandinavien

 

Rispåse 2022

 

Eukaristiska Kongressen i Ungern

 

Det händer under den heliga mässan

Full Pope Francis' Consecration Prayer of Russia and Ukraine to the Immaculate Heart of Mary

Vår Fru av Fatimas ankomst till Lviv i Ukraina

17 mars 2022

Katolska Kyrkan i Sverige