Homepage

Gråbröderna

 

Franciskansk Andligt Bibiotek

 

Senaste blogginläggen

Pågår det en kamp mellan olika synsätt på den mänskliga sexualiteten och på dödandet av levande foster?

Om barns liv och första upplevelser av vad mänskliga relationer är lyfts ut ur deras första och naturliga sammanhang, hemmet och familjen, kommer de sannolikt men undantagslöst formas, inte av föräldrar och syskon, utan av olika bärare av majoritetsövertygelser. Ekonomisk byråkrati ersätter familjelivet. Denna ”utanförhemmetochfamiljenupplevelsen” kan förefalla fungera som identitetsskapande men kommer att sakna den naturliga sammanhållningen. Verkligheten utanför det naturliga hemmet är inte kroppsligt och andligt närvarande i barns och vuxnas vardagliga liv.

Ljus i mörker

Den ömsinte och intellektuelle påven Benedikt blev ibland missförstådd. Som typ när han sade att utövande homosexuella som använder kondomer ändå tar ett ansvar. Oj, sådana reaktioner det blev! ”Påven tillåter nu preventivmedel”, påstod media. Men det hade han självklart aldrig sagt. Bara att man mitt i en ond situation kan göra lite små-rätt. Det påverkar inte helhetsbedömningen. Men det bådar gott.

Svalan

De flesta av oss är nog bara passiva åskådare till andras konflikter eller maktkamp och slipper undan. Men varje tid har sina motsättningar och många känner oro över vad andra ska tycka. Vi kan ju se hur farligt det kan vara att utmana maktcentra – både i Kyrkan och i samhället. En fabeldiktare kunde framföra sin kritik utan att kastas åt lejonen. Det gällde bara att ge makthavarna oskyldiga namn, som en viss fågel, en lite enkel bonde eller en trana. Folk förstod vilka som åsyftades. Jean de La Fontaine levde under franske Ludvig den Stores tid. Det var han som sa: ”Staten, det är jag!”

Alla kan undvika helvetets straff genom ödmjukhet inför Gud, eller öppna dess portar på vid gavel för sig själva genom högmodet

Varför skulle de allra värsta och djupaste hålen i helvetet vara bebodda av just katoliker? Om katoliker syndar mot den gudomliga ordningen och Guds skapelseplan, kan de inte säga ”jag visste inte”, för de har alltid bekänt den i Credo. De har i synden medverkat i det objektivt onda och i själva verket anslutit sig till lögnens herre. Det är en sådan lögn som kvalificerar själar för de värsta och eviga straffen.

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 1

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien del 2

VIDEO FRÅN EWTN NORDIC: DET KATOLSKA SKANDINAVIEN DEL 3

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 4

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 5

Rispåse

 

Senaste predikningar

Kortpredikan 21 februari 2024

Folket i Nineve lyssnade till profeten Jonas förkunnelse och vände om från sin onda väg. Det finns något enkelt, renhjärtat, och kraftfullt i deras reak­tion. Vi hör ingenting om särskilda tecken. Ingen häftig dramatik, som kan omge omvändelsepredikanter. Jona var ju egentligen ovillig att full­göra uppdraget. Han förkunnade att Nineve skul­­le förstöras och folket tycks ha förstått. En fasta lystes ut och även kungen satte sig i aska.

Kortpredikan 20 februari 2024

Guds ord liknas av profeten vid regnet och snön, som gör jorden frukt­bäran­de. Her­rens ord ”skall inte vända tillbaka fåfängt, utan att ha ver­kat vad det var utsänt till”. Det sker inte automatiskt när det gäller människan. Hon måste ta ordet i sin mun och göra det till sitt ord. Det sker när hon ber Guds ord. Sju gånger om dagen, sä­ger Bene­dic­tus. Jesus ger oss sju böner och sä­ger: ”Så skall ni be”.

Kortpredikan 19 februari 2024

Mose lag och dess fullbordan i Jesu lag. Mose lagar krävde rättfärdighet, vilket betyder att ge åt var och en det som tillkommer honom. Sanning, respekt för and­ras egen­dom och rykte, lön för utfört arbete, döma utan anseen­de till per­sonen. Inte bara i handling, utan också i hjärtat. Kompassen är den rätt fattade självkärleken: älska din nästa som dig själv.

Predikan 1 söndagen i fastan 2024

Att bestå i prövningen. Fastetiden kan väcka olika reaktioner. Att höra om fasta och bot, kamp och strid kan hos några leda till en trött suck. Är inte livet svårt nog ändå? Andra har lite bätt­­­re min­ne. De vet att fastetiden ger kraft och glädje, även om det kan ta emot lite i början. Några är särskilt tacksamma just för denna tid på kyrkoåret. De vill få hjälp att ta ut kursen på nytt. Det hör till männi­skans gåtfulla storhet att hon mås­­­­te ut­öva ett visst våld på sig själv för att inte förlora den egna friheten. Fastetiden ger oss hjälp för att bestå i pröv­ning­en och beva­ra vår sanna värdighet.
Biskop Anders

 

Predikningar av Kardinal Anders Arborelius

St. Rita Radio

Blogginläggen

Manifestera oron medan tid finns!

Kärnvapenfria zoner i världen låter bra men är utopiska. Det är upprörande att skattemedel i så många länder används till massförstörelsevapen. De resurser som nu används för den tekniska, ”osynliga”, nya kapprustningen, är astronomiska. De kunde genom ett FN organ användas för att till exempel säkra rent vatten för fattiga hushåll i världen och för konstbevattning.

Kärnvapnen och den opålitliga avskräckningseffekten

Oron i världen över våld, död och förstörelse ökar för varje dag. Tankesmedjorna går på högvarv. Påven Franciskus varnar i sitt jultal för den globala ökningen i vapenindustrin och dess följder i den okontrollerbara vapenhandlingen och AI. Med över miljarden katoliker måste man tillmäta påvens uttalanden betydelse i sättet att tänka, frukta och hoppas. Nyåret är dessutom alltid en tid av kraftsamling.

Över land och sjö i vårt långsträckta land – kyrkklockorna har ringt in det nya året 2024

Den katolska domkyrkan S:t Eriks klockor ringer numer sedan några år också de i radio och på teve. S:t Eriks katolska domkyrka ligger på Södermalm i Stockholm vid Folkungagatan. Sedan över 50 år har vi i Sverige på radio kunnat höra domkyrkorna i Svenska kyrkan ringa in nyåret klockan 24 på natten. För några år sedan kom också vår egen domkyrkas klockor med i ringningen för det nya året. Vår katedral är från slutet av 1800-talet men förlängdes med ett nytt och större kyrkorum. Nya S:t Erik invigdes 1983 av biskop Hubertus Brandenburg.
Vackra Skandinavien

 

Katolska Kyrkan i Sverige