26:e söndagen "under året"

Predikan 26 söndagen ”under året” 2018

I dessa dagar får vi besök av tre lite olika slags gäster, av änglar, av Thérèse av Jesusbarnet och hennes föräldrar, och av olycksdrabbade medsyskon på Haiti. Änglabesök – vi firade ärkeänglarna Mikael, Gabriel och Rafael igår. Det står fortfarande Den helige Mikaels dag i svenska almanackan. På tisdag skall vi fira Skyddsänglarna. Det är änglatid. Helgonbesök - under de kommande veckorna får Sverige och hela Norden besök av den heliga Thérèse av Jesusbarnet och hennes helgonförklarade föräldrar.

Predikan 26 söndagen ”under året” 2017

Kära bröder och systrar, Vi är kallade att leva med samma sinnelag som fanns hos Kristus Jesus, säger Paulus till församlingen i Filippi i norra nuvarande Grekland. Ja, men hur kan vi känna Jesu eget sinnelag, hur han var, hur han tänkte och bad? För att vara som Jesus måste vi vara beredda att välja ett visst handlande, ta ett visst ansvar för någonting, vara uppmärksamma på andras liv och gärningar. I liknelsen om de båda sönerna i evangeliet i dag får vi ett tydligt exempel på vad man menar med ett medvetet val. De två sönerna skulle arbeta i faderns vingård. ”Gå nu”, sade Fadern. Men de tänkte och handlade på olika sätt därför att de var olika i sin livsstil och i sin ärlighet. ”Det vill jag inte”, sa en av dem, men ångrade sig och gick till arbetet. ”OK, jag gör det”, sa den andre, men gick aldrig. Vem av dem gjorde som Fadern vill, är Jesu fråga till folket.

Den rike mannen och Lasaros. Predikan 26 söndagen under året (C) 2016

Den heliga moder Teresa av Calcutta påminde med hela sitt liv om vår kristna plikt mot de fattigaste. Hon blev själv ” fattig för andras skull för att de fattiga skulle bli rika på hennes fattigdom” (Halleluja, 2 Kor 8:9). Även om de fattiga hon tjänat aldrig blev rika i materiell mening, blev de rika genom att återfå sin mänskliga värdighet. Vad den heliga Teresa gjorde var att dela deras öde och älska dem. Det var hennes offer av sig själv. Hon gav sig som en gåva till Gud som kunde använda henne som ett instrument för sin barmhärtighet och kärlek.