Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 27 september 2020. Hur vet vi vad Gud vill?