Predikningar

Predikan 29 söndagen under året 2022

Vägen till ständig bön. När människor möts frågar de ofta: ”Hur står det till?” Det är inte lätt att svara ärligt på den frå­gan. Inte bara för att det är oklokt att anförtro sitt innersta åt vem som helst, utan också för att vi ofta inte vet hur det står till med oss. Läkaren tar blod­prov för att få vetskap om vår fy­siska hälsa. För att få vetskap om vår andliga hälsa kan vi fråga oss hur vår bön ser ut. Bö­nen visar hur ”det står till” i människans hjärta.

Predikan på minnesdagen för Teresa av Jesus 15 oktober 2022

Kära medbröder och medsystrar, Det finns – enligt den helige Paulus – tröst och styrka att hämta ur Anden för varje troende kristen människa. Det här är en mycket viktig erfarenhet, kanske den viktigaste. Viktig därför att tidens svåraste prövningar och utmaningar ändå övervinns och livet får gå vidare. Det finns alltid ett hopp. Att Anden vädjar ”för de heliga så som Gud vill” betyder att det inte är en självklarhet att vi som kristna gör det Gud vill men att vi till slut ändå gör det, om vi märker att Gud vill något särskilt med oss.

Kortpredikan 15 oktober 2022, S. Teresa av Jesus, jungfru, kyrkolärare

Läsningarna i denna mässa är inte valda för dagens helgon, den heliga Te­resa. Ändå målar de en tydlig bild av henne, hur den me­del­måt­tiga nunnan förvandlas. Hon fick, som aposteln Paulus säger, ”vishetens och uppenbarel­sens ande”, hen­nes ”inre öga fick ljus”. Hon såg målet, ett ”rikt och härligt arv”, och kunde vi­sa sina systrar vägen dit.

Kortpredikan 13 oktober 2022

Varför avvisas profeter och apostlar? Varför ansätter de Jesus med besvärliga frågor för att få honom fälld? Varför avvisades många helgon medan de levde, men upphöjs efter sin död? Varför vördas moder Teresa nu, medan hennes budskap om till exempel abort skapade irritation när det framför­des?

Kortpredikan 12 oktober 2022

Fariséerna hade gjort livet under lagen till en fråga om trohet mot regler och bud. Men de hade glömt det vik­tigaste i la­gen: ”rätt­visan och kärle­ken till Gud”. Jesus talar om att göra det ena utan att försum­ma det andra. Han upphä­ver inte lagen, men ger sin Ande för att den skall fullbordas. Paulus undervisar om hur det går till, kampen mel­lan ”köttet” och ”an­den”.

Kortpredikan 11 oktober 2022, S. Johannes XXIII, påve

För idag sextio år sedan öppnade den helige påven Johannes XXIII det andra Vatikankonciliet. I sitt invigningstal antyder han de allvarliga frågor som mänsk­lig­­­heten brottas med. Han säger att frågorna är oförändrade trots att nästan tju­go århundraden har förflutit. ”Kristus Jesus är fort­farande mittpunkten i människornas historia och liv.” Så fortsätter han: ”Her­rens sanning be­står för evigt”.

Predikan 28 söndagen under året 2022

Var är de nio andra? Botandet av de tio spetälska är inte svårt att föreställa sig. Jesus är på vand­ring mot Jerusalem och kommer in i en by. Där möts han av tio spetälska. De som drabbades av denna fasansfulla sjukdom blev isolerade och levde utanför den mänskliga ge­men­­­skapen. När någon kom i närheten måste de varna och ropa: ”oren, oren”. Men dessa tio ropar: ”Jesus, mästare, förbarma dig över oss!”

Predikan 28 söndagen under året 2022

Kära systrar och bröder, Vi hör idag hur aposteln Paulus undervisar sin älskade medbroder och medarbetare i evangeliets tjänst, Timotheos. Många människor har kommit på tro på Kristus genom dem och de har gått vidare från plats till plats och vunnit fler för Kristus. Det är också martyrernas tid i den unga Kyrkan. Paulus talar därför om att härda ut, särskilt om man måste sitta i fängelse för Jesu skull. ”Härdar vi ut ska vi också härska med honom; får vi dö med honom måste vi också leva med honom”, säger han.  Det gäller alltså att inte ge upp, utan fortsätta i Herrens efterföljd och hålla ut i trohet.

Predikan 28 söndagen under året 2022

Lepra – Spetälska, är en kronisk infektions­sjukdom som leder till svåra hud­förändringar och kroppsliga deformeringar. Sjukdomen är även känd som ”Hansens sjukdom” efter den norske läkaren Gerhard Armauer Hansen (1841-1912) som funnit den bakterie som orsakar spetälska. Sjukdomens namn spetälska kommer från fornsvenskans ”spetal” som har med ”hospital” dvs ”sjukhus” och ”hospice” att göra. Och som du nog vet så vårdas personer på hospice när man inte har långt liv kvar; så kallad Vård i livets slut. Och så var det med de spetälska på den tiden. Ja, nuförtiden också om man inte får rätt behandling – Vård i livets slut. De leprasjuka betraktades egentligen som levande döda. De separerades från de friska för att inte smitta dem. Till exempel berättas i 2 Krönikeboken följande: