Katolska Kyrkan

Vad är Karmels andliga tradition?

Välkomna till föredraget i S:t Franciskus’ katolska kyrka i Jönköping under den ekumeniska Pingstveckan 2024, torsdagen den 16 maj kl. 19. I en evangeliska kristen kultur som den i Sverige är helgonen och kyrkolärarna i den katolska världen både ganska okända och lite ”främmande”. Desto intressantare att under det kristna Jönköpings pingstvecka få presentera några av dem. Fritt samtal får gärna följa! Diakon Göran Fäldt, som själv är karmelit i tredje orden, håller föredraget.

Nigeria räddar och rehabiliterar religiösa kvinnor offer för människohandel

I årtionden har Nigeria varit ett ursprungs-, transit- och destinationsland för människohandel i Afrika söder om Sahara, med sina medborgare som utgör 6 % av invandrarna i Libyen, där de vanligtvis säljes på öppna marknader, enligt en rapport från 2021 från International Organization for Migration.