Katolska Kyrkan

Hela texten: Påve Franciskus’ brev om oron över den tyska synodala vägen

Redaktionen: Påven Franciskus har skrivit ett brev till fyra tyska katolska lekmän och uttryckt sin ”oro” över den väg den Katolska kyrkan i Tyskland tagit. Den engelska översättningen av brevet i dess fullhet följer texten i brevet på tyska som undertecknats av påven den 10 november. (Den svenska översättningen är av den engelska versionen, övers.anm.)

Ordinatio Sacerdotalis - i den av Jesus Kristus grundade Kyrkan är endast män präster

Vördade bröder i biskopsämbetet!

1. Prästvigningen, som för vidare det ämbete Kristus anförtrodde sina apostlar till att lära, helga och leda de troende, har i den katolska kyrkan allt sedan begynnelsen varit förbehållen enbart män. Denna tradition har troget bevarats även av östkyrkorna.

Människor i S:t Franciskus’ katolska församlings historia – tillbaks till Greta Bergholmen

Greta Bergholmen föddes 1896 i Agnetorp utanför Tidaholm i Västergötland. Hon tog realexamen i Tidaholm och påbörjade seminarieutbildning i Skara men avbröt och kom till Stockholm där hon började skriva för Dagens Nyheter. Hon gifte sig med blivande länsassessorn Johan Bergholmen och fick med sin man en son 1920.