Katolska Kyrkan

Nordiska biskopar besöker Kiev

En delegation från den nordiska katolska biskopskonferensen är just nu på solidaritetsbesök i Ukraina. Som de nordiska biskoparna meddelade i en skrivelse lämnade den svenske kardinalen och biskopen i Stockholm, Anders Arborelius, och biskopen i Trondheim, Erik Varden, för det två dagar långa besöket på tisdagen.

Kardinal Anders Arborelius i tysk intervju: "Den tyska rösten är inte den viktigaste"

                                                                    Anders kardinal Arborelius OCD

Herr Kardinal, de nordiska biskoparna har i sitt herdabrev bekräftat principerna för kristen antropologi. Vilka reaktioner har ni fått på detta?

Raymond Leo Kardinal Burke: "Budskap till de trogna prästerna i Kyrkan i Tyskland"

Vördade kära bröder i Kristus, Ni har länge varit med i mina böner sedan den så kallade Synodala vägen började. Sedan avslutningen för det femte synodala mötet den 11 mars i Frankfurt am Main har jag bett alldeles särskilt för er för att ni troget ska vara kvar i den apostoliska traditionen med de sanningar om tron och moralen som förts till oss av Kristus i Kyrkan och som vi, som präster, är vigda att försvara och främja.