Den Helige Aposteln Paulus Omvändelse

Kortpredikan 25 januari 2024, Paulus Omvändelse

Ljuset på Damaskusvägen förvandlade Paulus liv. Han blända­des, men fick tillbaka synen och därmed förmågan att se hela tillva­ron i det ljus som bländat honom. ”I ditt ljus ser vi ljus.” Det ljus han såg lyser fram i hans lära och i hans livs­öde. Hans undervisning är hisnande och fylld av paradoxer, inte alltid lätt­begriplig. Han kan inte dölja sin vältalighet, men man hör att den är av an­nat slag än den man lär sig i retoriken: bländande, ibland bitan­de, men också ömsint och varmt mänsklig.

Kortpredikan 25 januari 2023, Paulus Omvändelse

Ljuset på Damaskusvägen förvandlade Paulus liv. Han blända­des, men fick tillbaka synen och därtill förmågan att se hela tillva­ron i det ljus som bländat honom. ”I ditt ljus ser vi ljus.” Kan vi se det Paulus såg? – Inte direkt, men det skymtar fram både i hans undervis­ning och i hans liv. Hans undervisning är hisnande och fylld av paradoxer, inte alltid lätt­be­griplig. Han kan inte dölja sin vältalighet, men det är inte den som för­vandlat världen.

Kortpredikan 25 januari 2022, Paulus Omvändelse

Ljuset på Damaskusvägen förvandlade Paulus liv. Han blända­des, men fick tillbaka synen och därtill förmåga att se hela tillva­ron i det ljus som bländat honom. ”I ditt ljus ser vi ljus.” Kan vi se det Paulus såg? – Inte direkt, men det skymtar fram i hans undervis­ning och i hans liv. Hans undervisning är hisnande och fylld av paradoxer, men inte alltid lätt­begriplig. Han kan inte dölja sin vältalighet, men den är av an­nat slag än den gängse, bländande, ibland bitande, men också ömsint. Ett annat ljus skymtar fram.

Kortpredikan 25 januari 2021, Paulus Omvändelse

Ljuset på Damaskusvägen förvandlade Paulus liv. Han blända­des, men fick tillbaka synen och därtill förmåga att se hela tillva­ron i detta ljus. ”I ditt ljus ser vi ljus.” Kan vi se det Paulus såg? – Jag tror det: I Paulus livsöde och lära. Hans undervisning är vidunderlig, men inte alltid så lätt­begriplig. Lättast ser vi ljuset i hans eget liv. Där avspeglar sig hans under­vis­­ning. Det ljus han såg på Damaskusvägen lyser i hans eget liv.

Kortpredikan, Paulus Omvändelse, 25 januari 2019

Paulus bländades. Ljuset på Damaskusvägen gjorde honom blind i tre dagar. När han fick synen tillbaka döptes han och började förkunna. Men enligt sitt Galaterbrev var han en tid i ”Arabien” in­nan han träffade Petrus en första gång. Först senare träffar han och förenas med de andra apostlarna. Han behövde tid för att förstå vad han sett.