Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 25 januari 2020. Varför förföljer du mig?