Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 25 januari 2017. Vilken nåd tron på Kristus är!