Kortpredikan, Paulus Omvändelse, 25 januari 2019

Kortpredikan, Paulus Omvändelse, 25 januari 2019

Apg 22:1-16 Ps 117 Mark 16:15-18

Paulus bländades. Ljuset på Damaskusvägen gjorde honom blind i tre dagar. När han fick synen tillbaka döptes han och började förkunna.

Men enligt sitt Galaterbrev var han en tid i ”Arabien” in­nan han träffade Petrus en första gång. Först senare träffar han och förenas med de andra apostlarna.

Han behövde tid för att förstå vad han sett.

En av våra jesuiter jämför Paulus med vad som hände Ignatius av Loyola på 1500-talet. Denne fick under en kort period av­gör­ande andliga insikter, men behövde sedan tio års studier för att rätt förstå och kunna förmedla det ljus han fått.

Vi får läsa om det Paulus har sett i hans tretton brev. Finns det, för­utom evangelierna, några andra texter som så förändrat värl­den?

Själv skriver han: ”Ty Gud, som sade: ’Ljus skall lysa ur mörk­ret’, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlig­het som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt sken”.

Kyrkan fortsätter att se in i det ljus Paulus drabbades av. Hon gör det i varje eukaristi.

                                                                                          pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar