3:e söndagen "under året"

Predikan 3 söndagen under året 2022

Guds ord går i uppfyllelse. För tre år sedan instiftade vår påve Franciskus denna söndag som ”Guds ords söndag”. I år passar det särskilt bra, eftersom dagens läsningar berättar om två predik­ningar som vi­sar kraften i Guds ord. Den första hölls av prästen Esra ungefär 550 år före Jesu pre­di­kan, som vi hörde om nyss i evangeliet. Esra hade återkommit från fången­ska­pen i Ba­bylon och deltog i återuppbyggandet av Jerusalem.

Predikan 3 söndagen under året 2022

Kära bröder och systrar i Kristus, Vi hör i dagens andra läsning en av aposteln Paulus utläggningar om Kyrkan som Kristi kropp. Låt oss därför meditera över Kyrkans mysterium, vad Kyrkan är och vad den inte är. För det har funnits många irrläror angående Kyrkans natur under dess långa historia. En av de vanligaste felaktigheterna är att avvisa Kyrkans hierarkiska struktur.

Predikan 3 söndagen under året 2022

Denna söndag firas som ”Guds Ords söndag”. Idag firar vi Guds Ord på ett särskilt sätt. Låt oss ta emot Guds Ord så att vi bär rik frukt. Var en god jord för Guds utsäde. De senaste tre söndagarna har vi betraktat Jesu uppenbarelse. Jesu hemlighet och härlighet visas, och uppenbaras stegvis. För två söndagar sedan firade vi Kristi Dop. Jesus uppenbarade sig vid Jordanfloden som en av de tre gudomliga personerna. Förra söndagen förkunnades Jesu första mirakel vid bröllopet i Kana i Galileen. Vatten förvandlades till vin. Tack vare detta tecken uppenbarades Jesu gudomliga härlighet. Apostlarna trodde på Jesus från och med denna händelse. Jesus började bli känd. Därför...

Predikan. 3 söndagen under året 2021– Guds Ords söndag

Levande och verksamt. Denna söndag, den tredje under året, har av påven Franciskus fått ett särskilt namn: Guds ords söndag. Kyrkan vill göra oss mera medvetna om Guds ord, det ord som vi egentligen firar varje söndag. Det är ett arv från det senaste konciliet, som gav en av sina tunga texter namnet Dei verbum, Guds ord. Det riktar sig till både dem som förkunnar och till alla troende, i synnerhet or­dens­folket, för att de skall lära känna ”det som är långt mera värt, kunskapen om Jesus Kristus (Fil 3:8) genom en ständig läsning av den heliga skrift”. Så citerar man den helige Hieronymus: ”Okunnighet om Skriften är okunnighet om Kristus”.

Predikan 3 söndagen ”under året” 2019

I dagens läsningar berättas om två predikningar. Den första hölls av prästen Esra ungefär 450 år före Jesu predikan, som vi hörde om nyss i evangeliet. Esra hade återkommit från fången­ska­pen i Babylon och deltog i återuppbyggandet av Jerusalem. Predikstolen var en hög trä­ställning i det fria. Där läste han ur Mose lagbok. När han öppna­de bokrullen stod fol­ket upp, som vi gjorde nyss när vi lyssnade till evangeliet. Folket ropade ’Amen, Amen’. Som när försam­lingen nyss svarade ’Lovad vare du, Kristus’.