Katolska Kyrkan

Martyrernas blod är Kyrkans sådd – Vandalernas kränkningar frestar våra kristna dygder

Den 26 juli i år har obekanta människor hällt färg över figurerna på korsvägen Valhinos, framför allt figurerna vid fjärde och sjätte stationerna. Med skamliga färger och fräcka ord har okända vanhelgat bilder av Vår Herre och Hans Heliga Moder Maria till de troendes stora sorg och förskräckelse.