Katolska Kyrkan

Påven i Sankta Marta ”Vi kan inte betala för Guds nåd, bara öppna våra hjärtan”

I sin predikan på tisdagen under morgonmässan i Sankta Martas kapell talade påven om hur vi ska ”ge som gåva vad vi har fått som gåva.” Han varnade för att köpslå med Guds nåd, och tro att vi kan betala för den med fasta, bot och böner. ”Det enda vi måste göra är att öppna våra hjärtan!”

Om den heliga renheten

                                                                    Kardinal Robert Sarah

 

I intervjun ställs frågor om kyrkans kris, som ingen kan blunda för längre. Det handlar enligt kardinal Sarah om prästernas kris, när de tror de ska prestera mycket och vara alla till lags, även världens krav att leva upp till tidsbundna ideologier och ideal. Enligt kardinal Sarah är syndfulla handlingar inte det värsta - utan förlusten av tro och sanning: