Katolska Kyrkan

Helgonet som inte ägde sina dygder

Med ett CV som Teresas skulle nog många av dagens katoliker vilja platsa in bland ”de heliga”. Orolig och världslig ungdom, omvändelse och återfall i ”andlig världslighet” (som påven Franciskus fördömer i Gaudium evangelii, § 93: ”en sådan som döljer sig bakom ett fromt yttre och till och med kärlek till Kyrkan men som söker människans ära och inte Herrens och som eftertraktar möjligheten att få känna sig personligt nöjd”), slutlig pånyttfödelse med klostergrundanden på ett stort antal platser i Spanien, ett megaomfattande andligt författarskap och en kärlek till Kyrkan som var heroisk.

Biskop Daniel R. Jenky: Realpresensen är inte en ”åsikt” utan grundläggande i katolsk tro

Eftersom det har blivit uppenbart att Katolska Kyrkan ”under flera generationer” inte tillräckligt undervisat om sina grundläggande sanningar, har biskop Daniel R. Jenky uppmanat alla ämbetsbärare i Peoriastiftet att ”allvarligt inrikta sig” på realpresensen i den heliga eukaristin.

Martyrernas blod är Kyrkans sådd – Vandalernas kränkningar frestar våra kristna dygder

Den 26 juli i år har obekanta människor hällt färg över figurerna på korsvägen Valhinos, framför allt figurerna vid fjärde och sjätte stationerna. Med skamliga färger och fräcka ord har okända vanhelgat bilder av Vår Herre och Hans Heliga Moder Maria till de troendes stora sorg och förskräckelse.