Intressanta texter

Lämna återbud till Amazonas synoden!

Amazonas synoden som närmar sig oroar allt fler katoliker i hela världen. Även om den kommande synoden tematiskt skall ägna sig åt Amazonasområdet, reagerar många observatörer på det alltför långgående, och kanske till och med avgörande, progressiva inflytandet inom det tyskspråkiga området.  Av det skälet publicerar Katolsk Horisont här ett brev från en läsare till redaktionen för den katolska, tyskspråkiga tidningen Die Tagespost på just detta tema.

Inget snack om saken – kyrkofäderna var katoliker

Några av dem som läser mig vet att jag inte är ”född katolik.” Jag har berättat hela min konversionshistoria på The Journey Home. Kardinal John Henry Newman är väl känd för sitt uttalande ”Att fördjupa sig i historien är att inte längre vara protestant.” Den saligförklarade engelske kardinalen helgonförklaras den 13 oktober i år och denna kommande händelse har fått mig att vrida och vända på de berömda orden.

Andra Vatikankonciliets dogmatiska konstitution, Lumen Gentium (den 21 november 1964, Paulus VI). Lekmännen

De vigda herdarna har fullt klart för sig hur mycket lekmännen bidrar till hela Kyrkans väl. De vet ju att de själva inte är tillsatta av Kristus för att ensamma åta sig Kyrkans hela frälsningsmission gentemot världen, utan att det är deras främsta uppgift att så leda de troende och så anlita deras tjänster och karismer att alla, var och en på sitt sätt, endräktigt kan samarbeta vid det gemensamma verket.

En ny forskningsrapport talar för ett samband mellan autism och könsöverskridande nedstämdhet

En ny forskningsrapport har kommit fram till att det kan finnas ett samband mellan autism, autistiska drag och könsöverskridande, icke-binär självsyn, vilket kan ifrågasätta de allt vanligare ”könsöverskridande” försöken att behandla nedstämdhetsfenomenet på grund av könstillhörighet.

Tolkningen av den objektiva morallagen av Kyrkans magisterium och det individuella samvetets skyldighet

Med tanke på människans moraliska blindhet för de sanna värdena [som vi berört tidigare] borde det stå klart att alla, som betraktar sina subjektiva tankar och idéer om det moraliskt tillåtna som ett sista ord, är offer för allvarligt självbedrägeri.