Intressanta texter

Kardinal Müller: De har drivit ut Jesus från Amazonassynoden

Amazonassynoden har börjat. ”Den kommer att medföra konsekvenser för den universella Kyrkan,” varnar Kardinal Gerhard Müller i en längre intervju med Matteo Matzuzzi för tidningen Il Foglio, dagen efter synodens öppnande. ”När man lyssnar till en del av huvudpersonerna i den här samlingen, förstår man snabbt att agendan är helt och hållet europeisk.”

Högsta domstolen i Australien

En kardinal som i domstol fällts för sexuella övergrepp på minderårig har bett Australiens Högsta domstol att höra hans överklagande. 78-årige kardinalen George Pells försvarsadvokater har idag lämnat in överklagandet i Melbourne. Högsta Domstolen med säte i Australiens huvudstad Canberra förväntas medge att kardinalen hörs på grund av fallets höga profil.

Hotar det liberala samhället den kyrkliga vigselrätten?

När ett liberalt och sekulariserat ”samhälle” upptäcker att kristendomen, bland andra religioner, har en äktenskapssyn som bygger på äldre tradition som inte sammanfaller med en liberal eller sekulariserad syn på samlevnadsformerna, kan det, genom sina inofficiella talespersoner, vilja göra påpekanden som begränsar religionens praktik och värden.

Diakonen som moralens väktare

I en tidigare artikel ville jag lyfta fram ett ramverk med syfte att stärka diakonatet i Kyrkans sätt att bedriva sin verksamhet. Det är definitivt inte så att jag tror att många fler diakoner i nyckelpositioner på stiftsnivå i en handvändning skulle lösa den aktuella krisen med de sexuella övergreppen.

Från en akademiker till en annan. Vad vi med försiktighet kan göra i fallet Johannes Paulus II Institutet

Det har skrivits mycket om besluten att ge Johannes Paulus II: s teologiska institut för äktenskap och familj i Rom nya riktlinjer. Jag tror inte det har sagts tillräckligt tydligt att de som forskat och studerat på institutet i Rom och på andra platser har gjort stora och viktiga bidrag till Kyrkan. Jag kan tänka mig att det som gjorts har varit den effektivaste insatsen för den nya evangelisationen.