Intressanta texter

Sanningen om Auschwitz

Dagen den 27 januari 1945 blev sanningen om Auschwitz känd – det som världen fruktat att få veta. Röda armén kunde inte ha anat vilka fasor som skulle möta dem när den marscherade på väg mot Berlin för att tillsammans med de västallierade få slut på kriget och besegla nazitysklands öde.

Kinas andra kulturrevolution

Kinas kulturrevolution (1966-1976) tar plats högt upp på listan över mänskliga grymheter. Mao Zedongs utrensningar syftade till att rena den kinesiska kommunismen och men slutade i katastrofalt misslyckande, med 20 miljoner dödade kineser och en vacklande nation.

Belgiens dödsläkare

Otroligt! Belgien väcker åtal mot tre läkare för illegal eutanasi. Sedan 38-årige Tine Nys fått en dödlig dos anmälde familjemedlemmar läkarna, av vilka en var psykiatriker, till myndigheterna.

Kyskheten och jungfruligheten i Bibeln och teologin

Vi går först igenom Bibelns och den katolska teologins undervisning om kyskheten. Bibeln sammanför sexualiteten till Guds själva skapelse av människan. ”Gud skapade människan till sin avbild… som man och kvinna skapade han dem”. Bibeln rekommenderar att sexualiteten kommer till användning: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och hav.”

Ärkebiskopen av Tokyo: ’Sammanbrottet för det traditionella familjesystemet’ är en utmaning för ett icke religiöst Japan

Ärkebiskop Isao Kikuchi av Tokyo har talat med CNA om utmaningarna för de japanska katolska kyrkorna att behålla katolikernas engagemang under en tid av befolkningsminskning och en allt mer märkbar religiös apati bland japanska ungdomar.