Kyrkan i världen

Martyrernas blod är Kyrkans sådd – Vandalernas kränkningar frestar våra kristna dygder

Den 26 juli i år har obekanta människor hällt färg över figurerna på korsvägen Valhinos, framför allt figurerna vid fjärde och sjätte stationerna. Med skamliga färger och fräcka ord har okända vanhelgat bilder av Vår Herre och Hans Heliga Moder Maria till de troendes stora sorg och förskräckelse.

Den häpnadsväckande, nästan helt okända, historien om de 11 nunnorna från Nowogródek som blev martyrer under nazisterna för 76 år sedan

”De gav sina liv till Gud efter gemensamt beslut i kommuniteten och bad nazisterna att de i gengäld skulle skona föräldrarna i familjerna och prästen på orten. Det är vår tro att Herren i sin nåd tog emot deras offer och belönade dem rikligt i härligheten” – Påven S:t Johannes Paulus II.