Predikningar

Predikan 23 söndagen ”under året” 2018

Profetens budskap är högaktuellt. “Fatta mod, var inte rädda!” Både sekulära och troende plågas av rädsla och modlöshet, vilket förlamar och kan göra tillvaron liknar ett fängelse. Redan 500 år före Kristi födelse förkunnade profeten, och han gjorde det med intensitet och skönhet. ”Fatta mod, var inte rädda! Gud kommer själv för att rädda er. Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra. Då skall den lame hoppa som en hjort och den stumme brista ut i jubel. Vatten bryter fram i öknen, bäckar i ödemarken.” Är det ansvarigt att ge sådana löften, inte minst i dagar då vi har hört en rad löften som knappast har täckning.

Predikan 22 söndagen ”under året” 2018

Kära kristna bröder och systrar, kära ungdomar och barn! Om predikan i dag blir längre än vanligt ber jag er bara ha lite tålamod med mig. Tycker ni det är för långt, tänk bara på Maria Änglarnas Drottning och de heligas glädje i himlen. I så fall uppnår predikan ändå något riktigt gott! Varför är det så svårt att bygga upp en mänsklig gemenskap i samhällena och i kulturerna? Vi har ju alltid Guds lag att följa, Kristi lag, Kristi liv och föredöme! Evangeliet i dag visar hur man ändå försöker kringgå den verkliga lagen och införa mindre viktiga regler. ”Varför äter dina lärjungar med orena händer?” frågar fariséerna Jesus. Och Jesus ger dem svaret: ”Ni vänder er från Guds bud för att hålla fast vid människors regler” (Mark 7:6).

Predikan 21 söndagen ”under året” 2018

Det väldiga kapitel 6 i Johannesevangeliet - om Jesus som livets bröd - slutar inte med en­­tu­siasm och allmänt instämmande. Johannes berättar hur många av hans lär­jung­ar tar an­stöt. ”Vem står ut med att höra på honom?” Det som börjar med det enorma brödundret, då folket vill göra ho­nom till konung, slutar med att många drar sig tillbaka, också bland hans lärjungar. Jesus anger själv orsaken: ”Det är några av er som inte tror”.

Predikan på högtiden Jungfru Marias upptagning till himlen 2018

Kära bröder och systrar, kära unga och kära barn, Hur kan vi veta att Jungfru Maria Jesu Moder med kropp och själ upptagits till himlen av Gud? Ja, vi vet det genom att tro det och genom att tro det, vet vi det. För världen är det en omöjlighet därför att tro och förstånd inte är vägar till sanningen för dem, medan det är sanningens väg för det messianska folket, för Kyrkan, för Kristi kropp i världen, alltså för oss kära bröder och systrar, kära unga och kära barn i kristna familjer. Tron säger ja, absolut! Varför? För att påven Pius XII gjorde det till en trosartikel den 1 november 1950?

Predikan 19 söndagen ”under året” 2018

Kära kristna, Kommer den jordiska maten att räcka i framtiden för en ökande världsbefolkning? Kommer den himmelska födan, Jesu kropp och blod, att räcka för människan intill tidens slut? Två frågor som hör ihop av det skälet att vi har två huvudbud att efterleva, vi som återfunnits av Gud i Hans kärlek och upptagits till gemenskap med Honom: du skall älska Gud av hela ditt hjärta av hela din själ och med hela ditt förstånd. Och du skall älska din nästa som dig själv. ”På dessa två huvudbud vilar hela Lagen”, säger Jesus.

Predikan på minnesdagen för S:ta Teresia Benedicta av Korset, jungfru och martyr, Europas skyddspatron 2018

Kära bröder och systrar i den katolska kyrkan, vi som lever i Sverige och i Europa, Europa har tre manliga och tre kvinnliga skyddshelgon. De manliga är de heliga Benedikt av Nursia och de heliga Kyrillos (827-869) och Metodius (815-885). Benedikt (480-547) firas 11 juli och Kyrillos och Methdius den 14 februari. Johannes Paulus II, själv helgon, utnämnde dem tillsammans som skyddspatroner för Europa 31 december 1980. Deras namn kan knytas till munkväsendets betydelse i det kristna Europa med bönen och arbetet som de två stödpelarna. Kyrillos och Methodius kom från Grekland och förde evangeliet och Kyrkan till de slaviska folken söder och norr om Alperna.

Predikan 18 söndagen ”under året” 2018

Den västerländska människan har resurser som aldrig tidigare i historien. Sam­tidigt tycks hon bli allt blindare och veta allt mindre om vad livet går ut på. Hon har större valmöjlighe­ter än nå­gonsin, men låter sig lätt luras och be­dras. Hon konsumerar och skjuter undan insikten om att hon snart skall dö. Som Esau säljer hon sin vär­dig­het för en tallrik soppa. Egentligen är det inget nytt.

Predikan på festen Maria av Änglarna 2018

Kvinnan – kvinnan i den Heliga Skrift – är Maria Guds Moder. ”Se jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt” (Luk 1:38) – dessa ord som klingar som en underbar hyllningssång till den Allsmäktige och Evige – pekar på den sanna ödmjukheten – den som upphäver den första Evas högmod. Hon lyssnade på ormen, Satan, och glömde Gud. Maria har aldrig glömt Gud och hon har alltid varit Guds ödmjuka och lydiga dotter. Marias ödmjukhet är därför vår förebild. Hon lär oss den sanna inställningen till Gud och till Livet, hur det än utspelas i våra liv. Men just genom sin ödmjukhet inför Gud blir hon också Drottning, en regerande drottning med större makt än vi kan föreställa oss. Hon är Universums drottning vilket betyder att hon har makt över änglarna. Hon kallas också Änglarnas Drottning och många kyrkor i världen bevisar hennes storhet. En av dessa kyrkor är Santa Maria degli Angeli i Rom som numer är biskop Anders Arborelius kardinalskyrka.

Predikan 17 söndagen "under året" 2018

Berättelsen om de fem kornbröden och de två fiskarna är inte vilken berättelse som helst. Den berättar inte bara om ett mirakel. Den uppriktige lyssnaren anar något mera. Berättelsen har också fastnat i vårt gemensamma minne. Vad vore vår kultur utan berättelsen om de fem kornbröden och de två fiskarna? Jesus styr händelsen suveränt. Han har en plan med det som sker. Mycket folk har följt efter honom till andra sidan sjön, upp på berget. Vi får veta att det är strax före judarnas påskhögtid. Jesus lyfter blicken och ser den stora folkskaran.

Predikan 16 söndagen "under året" 2018

“Som får utan herde.” Orden har nästan blivit ett talesätt. Det är inte svårt att känna igen sig i evangelistens beskrivning. Människorna söker frihet och oberoende, men hamnar i vilsenhet och oro. De saknar goda och pålitliga vägledare och blir därmed lätt byte för falska ledare, som vi horde i första läsningen. Dessa varnar inte för faror, de leder inte till goda beten, utan ser till sitt eget bästa.