Kortpredikan 28 juni 2021, S. Irenaeus av Lyon, biskop och martyr

Kortpredikan 28 juni 2021, S. Irenaeus av Lyon, biskop och martyr

1 Mos 18: 16-33; Ps 103: 1-4, 8-11; Matt 8: 18-22

Den helige Irenaeus (d. 202) var lärjunge till Polykar­pos, som var lärjunge till aposteln Johannes.

Irenaeus bekämpade gnosticismen och försvarade där­med ska­pel­sen som god. Med samma intensitet försva­rade han samban­det mellan de två förbunden. Abrahams Gud är också vår Gud.

Sambandet med det gamla Förbundet fortsätter i kyrkans trohet mot den apos­to­liska tra­ditionen och suc­cessionen.  

Ytterst är det ett försvar för honom som Gud har sänt.

Jesus prövar dem som vill följa honom, men som har blan­dade motiv: ”låt de döda begrava sina döda”.

Han förvarnar om det svåra: ”inget ställe att vila sitt hu­vud”.

Men redan i Abraham gör Jesus något mera, han vädjar för dem ”vars synd är mycket svår”.   

Det hela beskrivs som en vädjande förhandling, där någ­ras rätt­fär­dighet hålls fram som ett skydd mot ett hotande straff över de ogudakti­ga. Antalet rätt­färdiga som krävs krymper stegvis från fem­tio till tio. 

Linjen kan dras vidare, ända fram till den ”ende rättfär­di­ge”, vår Herre Jesus Kristus, som vädjar inte bara med ord, utan med sitt liv och sitt blod. Paulus säger det: ”han vädjar för oss på Faderns högra sida”.

Därför är mässan, genom sin närvaro av och frambärande av Kris­ti offer, också en väd­jan och en för­bön.

”Se med välvilja och glädje på dessa gåvor och tag emot dem i din godhet, så som du en gång ville ta emot vår fader Abrahams offer”. (Första eukaristiska bönen.)

”Se, Guds lamm, som borttager världens synder.”

                                                                                                       pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar