USA teologen Weigel: Tyskland avfaller från tron

1
min read

USA teologen Weigel: Tyskland avfaller från tron

tors, 03/25/2021 - 10:30
Posted in:
0 comments

                                                                                                                    George Weigel, Foto: IN

 

Journalisten och teologen George Weigel vädjar i en artikel för Die Tagespost till biskoparna att ta sitt ansvar också för världskyrkan. Det är också en tvingande nödvändighet att befria biskop Bätzing från illusionerna.

Det som många deltagare i den synodala vägen anser, nämligen att det inte finns någon absolut sanning, förefaller för Weigel vara avfall från tron. Den amerikanske publicisten och författaren till en påvebiografi tycker att tiden är mogen för en broderlig tillrättavisning av de tyska biskoparna genom världsepiskopatet.

Weigel påminner om denna i Kyrkan rotade tradition: ”Lokala biskopar såg sig under mitten av första årtusendet som medlemmar i en världsvid gemenskap och att de också i den hade ett ansvar för varandra.”

Biskop Bätzings befrielse från illusionen

Det skulle alltså vara mycket viktigt att befria biskop Bätzing från illusionen att han, med majoriteten av de tyska biskoparna och den svällande tyska kyrkobyråkratin, skulle vara pionjärer för en ny katolicism. Det högsta ansvaret ligger här hos biskopen av Rom. Även andra biskopar i världskyrkan borde till biskop Bätzing framföra sin djupa sorg ”över det nedbrytande innehållet i grundtexten för den synodala vägen”.

Översatt till svenska för Katolsk Horisont, mars 2021, Göran Fäldt

 

Inlägget kommer från sidan www.die-tagespost.de

Direktlänk till inlägget klicka här

Läs också: Kyrkan i Tyskland – en institution där kittet inte är tron utan pengarna

Kyrkan i Tyskland – en institution där kittet inte är tron utan pengarna

 

Läs också: ”Reformatorernas” osanningar i kyrkan avslöjas av verkligheten

”Reformatorernas” osanningar i kyrkan avslöjas av verkligheten

 

Läs också: Kardinal Paul Cordes beklagar att Kyrkan i Tyskland smittats av ett ”teologiskt virus”

Kardinal Paul Cordes beklagar att Kyrkan i Tyskland smittats av ett ”teologiskt virus”

 

Läs ochså: Katolsk biskop säger att påven Franciskus är djupt oroad av Kyrkan i Tyskland

Katolsk biskop säger att påven Franciskus är djupt oroad av Kyrkan i Tyskland

 

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
26/11/2023
Katolsk Horisont
22/11/2023
Katolsk Horisont
16/10/2023
Katolsk Horisont
4/10/2023