En tysk protestantisk pastor är bekymrad över utvecklingen i Katolska kyrkan i Tyskland

2
min read

En tysk protestantisk pastor är bekymrad över utvecklingen i Katolska kyrkan i Tyskland

fre, 05/07/2021 - 15:11
Posted in:
0 comments

                                                                                                    Alexander Garth

 

Kyrkoherde  Alexander Garth från Sankta Marias kyrka i Wittenberg , där Luther för övrigt verkade, varnade i ett  brev till månadsmagasinet Vatican - Magazin i påskas för att  den katolska kyrkans  synodala  väg i Tyskland är en felaktig väg , då den kan tvinga fram en förändring  i protestantisk riktning. Han var även bekymrad över Maria 2.0 rörelsen, som har en likartad målsättning grundad av kvinnor. Demokratiseringen av statskyrkan betyder alltid att en populistisk, minimal kristenhet blir den kyrkliga standarden vilket  leder till att hela kyrkan blir banaliserad och att evangeliet blir utspätt,  menar Garth.

Katolska kyrkan i Tyskland har genomfört mer än halva av sin kontroversiella synodala väg, som väntas bli avslutad februari 2022. Dess förespråkare,  där de flesta tyska biskopar ingår, ser det som nödvändigt att reformera kyrkan efter krisen med  de sexuella övergreppen.

Men meningsmotståndarna menar att  vägen  hotar att underminera kyrkans hierarkiska struktur,  dess auktoritet och moralundervisning vilket kan leda till en framtida schism. Mer om den synodala vägen

Maria 2.0, en tysk lekmannarörelse för kvinnor grundades 2019, som ett svar på krisen efter de sexuella övergreppen i kyrkan. De arbetar för kvinnliga präster , mot celibatet samt vill utrota  allt vad medlemmarna ser som sexism i kyrkan.

Kyrkoherde Garth menar att medlemmarna i dessa två reformistiska rörelser borde gå över till den protestantiska kyrkan,  då allt det  de kämpar för, kvinnliga präster,  avskaffande av celibatet, feminism samt synodal struktur finns där. Men han säger samtidigt att det andliga och fysiska tillståndet inom den protestantiska kyrkan är mycket värre och att efterdyningarna av sekulariseringen är ännu mer förödande än i katolska kyrkan.

A photo of the letter sent over Easter written by Rev. Alexander Garth.
                            A photo of the letter sent over Easter written by Rev. Alexander Garth.

 

Kyrkoherde Alexander Garth menar att den kristna världen behöver den katolska identiteten och att det skulle vara en stor förlust om den katolska tron tappade sin intensitet. En förändring i protestantisk riktning skulle vara olyckligt då världen behöver den katolska spiritualiteten med dess lojalitet mot påven, vördnaden för Maria och de exempel helgonen visar oss.

Garth minns en tidigare protestantisk synodal väg under den nazistiska tiden då nazisterna oftast hade majoritet vilket ledde till en kontaminering , en pervertering och en  andlig paralysering av hela kyrkan. Den protestantiska kyrkan under det Tredje Riket svek ofta tron. Ett undantag var Dietrich Bonhoeffer, den lutherska prästen, som blev avrättad 1945 för sin inblandning i attentatet mot Hitler.

                                                                                                  Edward Pentin

Översattning till svenska för Katolsk Horisont Jonas Waern

Inlägget kommer från sidan www.ncregister.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Läs också: Kyrkan i Tyskland – en institution där kittet inte är tron utan pengarna

Kyrkan i Tyskland – en institution där kittet inte är tron utan pengarna

 

Läs också: ”Reformatorernas” osanningar i kyrkan avslöjas av verkligheten

”Reformatorernas” osanningar i kyrkan avslöjas av verkligheten

 

Läs också: Kardinal Paul Cordes beklagar att Kyrkan i Tyskland smittats av ett ”teologiskt virus”

Kardinal Paul Cordes beklagar att Kyrkan i Tyskland smittats av ett ”teologiskt virus”

 

Läs ochså: Katolsk biskop säger att påven Franciskus är djupt oroad av Kyrkan i Tyskland

Katolsk biskop säger att påven Franciskus är djupt oroad av Kyrkan i Tyskland

 

Läs ochså: Ökat tryck på Katolska kyrkan att ändra läran att homosexualiteten ’i sig självt är i oordning’

Ökat tryck på Katolska kyrkan att ändra läran att homosexualiteten ’i sig självt är i oordning’

 

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
14/05/2024