årgång A 01

årgång A 01

årgång A

adventstiden

1:a söndagen i Advent

Måndag i 1:a adventsveckan

Tisdag i 1:a adventsveckan

Onsdag i 1:a adventsveckan

Torsdag i 1:a adventsveckan

Fredag i 1:a adventsveckan

Lördag i 1:a adventsveckan

2:a söndagen i Advent

Måndag i 2:a adventsveckan

Tisdag i 2:a adventsveckan

Onsdag i 2:a adventsveckan

Torsdag i 2:a adventsveckan

Fredag i 2:a adventsveckan

Lördag i 2:a adventsveckan

3:e söndagen i Advent

Måndag i 3:e adventsveckan

Tisdag i 3:e adventsveckan

Onsdag i 3:e adventsveckan

Torsdag i 3:e adventsveckan

Fredag i 3:e adventsveckan

Lördag i 3:e adventsveckan

4:e söndagen i Advent

Måndag i 4:e adventsveckan

Tisdag i 4:e adventsveckan

Onsdag i 4:e adventsveckan

Torsdag i 4:e adventsveckan

Fredag i 4:e adventsveckan

Lördag i 4:e adventsveckan

jultiden

Juldagen, Vår Herres Jesu Kristi Födelse

Annandag Jul

Epifania - Herrens Uppenbarelse

söndagar i jultiden

Herrens Dop

fastetiden

Askonsdagen

söndagar i fastetiden

1:a söndagen i Fastan

2:a söndagen i Fastan

3:e söndagen i Fastan

4:e söndagen i Fastan

5:e söndagen i Fastan

stilla veckan

Palmsöndagen - Passionssöndagen

Skärtorsdagen

Långfredagen

söndagar i påsktiden

Påskdagen - Kristi Uppståndelse

2:a Påsksöndagen - Den Gudomliga Barmhärtighetens Söndag

3:e Påsksöndagen

4:e Påsksöndagen

6:e Påsksöndagen

Pingstdagen

påsktiden

Annandag Påsk

söndagar "under året"

2:a söndagen "under året"

3:e söndagen "under året"

4:e söndagen "under året"

7:e söndagen "under året"

12:e söndagen "under året"

13:e söndagen "under året"

14:e söndagen "under året"

16:e söndagen "under året"

17:e söndagen "under året"

19:e söndagen "under året"

20:e söndagen "under året"

21:a söndagen "under året"

22:a söndagen "under året"

23:e söndagen "under året"

24:e söndagen "under året"

25:e söndagen "under året"

26:e söndagen "under året"

28:e söndagen "under året"

29:e söndagen "under året"

30:e söndagen "under året"

31:a söndagen "under året"

32:a söndagen "under året"

33:e söndagen "under året"

Kristus Konungens Dag

Kyndelsmässodagen, Herrens Frambärande i Templet

Heliga Trefaldighets Dag

Kristi Kropps och Blods Högtid

högtider och fester

Jesu Hjärtas Dag

1 januari - Guds Heliga Moder Marias Högtid

18 januari - Sankt Eriks Domkyrkas Invigning

25 januari - Den Helige Aposteln Paulus Omvändelse

19 mars - Sankt Josef, Jungfru Marias Brudgum

25 mars - Herrens Bebådelse - Jungfru Marie Bebådelsedag

24 juni - Sankt Johannes Döparens Födelse

29 juni - Sankt Petrus och Sankt Paulus, Apostlar

6 augusti - Kristi Förklaring

15 augusti - Jungfru Marias Upptagning till Himlen

8 september - Den Saliga Jungfru Marias Födelse

14 september - Det Heliga Korsets Upphöjelse

29 september - Sankt Mikael, Sankt Gabriel och Sankt Rafael, Ärkeänglar

1 november - Alla Helgons Dag

8 december - Jungfru Marias Utkorelse och Fullkomliga Renhet