Långfredagen

Predikan Långfredagen 2024

Kära bröder och systrar i Kristus, Det är en gammal filosofisk sanning att det onda i sig är obegripligt. Det beror på att det onda till sitt väsen är en frånvaro av det goda, som ett hål i en sko. Vi kan därför bara förstå det onda genom det goda; vi kan bara förstå vad ett hål i en sko är genom att först förstå vad en sko är. Kanske är det en förklaring till att det onda ofta uppfattas som gåtfullt och meningslöst, ja det är till och med en del av det ondas natur att vara meningslöst. Det onda har ingen mening, inget syfte i sig, annat än i relation till något gott. Den trasiga skon är helt enkelt trasig. En finurlig person kanske kan hitta en användning för den, men i de allra flesta fall kastas den bort.

Predikan Långfredagen 2024

Ett fullbordat liv – för vår skull. I Johannespassionen är det nästan redan påsk. Den fjärde evangelisten berättar inte om en förlorare. Han berättar om någon som full­bordar sitt liv, trots att han berövas det på grymmast tänkbara sätt. De som är ute för att fängsla honom behöver inte leta upp ho­nom. Han går själv ut till dem som söker honom med lyk­tor, facklor och vapen. Det är dessa som faller till mar­ken. I sam­­talet med Pi­la­tus är rollför­delningen omkastad mellan domare och anklagad.

Predikan Långfredagen 2023

Ett fullbordat liv – för vår skull. I Johannespassionen är det nästan redan påsk. Den fjärde evangelisten berättar inte om en förlorare. Han berättar om någon som full­bordar sitt liv, trots att han förlorar det. Je­sus tas inte till fånga. Han går själv ut till dem som söker honom med lyk­tor, facklor och vapen. Det är dessa som faller till mar­ken. I sam­­talet med Pi­la­tus är rollför­delningen omkastad.

Predikan Långfredagen 2022

Ett fullbordat liv. I Johannespassionen är det nästan redan påsk. Den fjärde evangelisten berättar inte om en förlorare. Han berättar om någon som full­bordar sitt liv. Je­sus tas inte till fånga. Han går själv ut till dem som söker honom med lyk­tor, facklor och vapen. Det är dessa som faller till mar­ken.

Predikan Långfredagen 2021

Ljuset i mörkret och vad som hindrar oss att se det. I Johannespassionen skymtar det fram stråk av ljus, trots allt mörker. Johannes berättar inte om en förlorare, trots att huvudpersonen mister livet. Han berättar om någon som fullbordar sitt liv. Je­sus tas inte till fånga. Han går själv ut till dem som söker honom med lyktor, facklor och vapen. Det är dessa som faller till mar­ken. En förövning till påskmorgonen, där vak­terna vid graven skall falla till mar­ken när ängeln rullar undan stenen.

Predikan Långfredagen 2021

Är det egentligen inte mer symboliskt korrekt kristet med ett tomt kors än ett krucifix? Den Jesus Kristus vi tror på dog på ett kors – den mest förnedrande och plågsamma romerska avrättningsmetoden – men lever ju som uppstånden?