Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 7 april 2023. Vi var alla där!