Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 15 april 2022. Är lidandet ett straff?