Guds Ords söndag

Predikan. 3 söndagen under året 2021– Guds Ords söndag

Levande och verksamt. Denna söndag, den tredje under året, har av påven Franciskus fått ett särskilt namn: Guds ords söndag. Kyrkan vill göra oss mera medvetna om Guds ord, det ord som vi egentligen firar varje söndag. Det är ett arv från det senaste konciliet, som gav en av sina tunga texter namnet Dei verbum, Guds ord. Det riktar sig till både dem som förkunnar och till alla troende, i synnerhet or­dens­folket, för att de skall lära känna ”det som är långt mera värt, kunskapen om Jesus Kristus (Fil 3:8) genom en ständig läsning av den heliga skrift”. Så citerar man den helige Hieronymus: ”Okunnighet om Skriften är okunnighet om Kristus”.