Guds Moder Marias Högtid

Predikan 1 januari 2023, Guds Moder Marias högtid

Kära bröder och systrar, Vi firar Guds Moder Marias Högtid på årets första dag: ”Var hälsad, heliga Moder, det barn du fött är för alltid konungen över himmel och jord.” Så vill Kyrkan hälsa henne när det nya året börjar och vi är fulla av förhoppningar och förväntningar. Vi kommer till kyrkan på årets första dag för att vittna om vår tro och be Gud att ”detta det största som hänt”, ska följa oss varje dag under det kommande året som en påminnelse om Guds eviga kärlek till oss och hans vilja att befria oss från det onda.

Predikan 1 januari 2023, Guds Moder Marias högtid

Ett hoppfullt nytt år – men inte med din, utan med Guds plan. Kära systrar och bröder i Kristus, 365 helt okända dagar ligger framför oss. Bakom oss har det gångna året förnyat insikten om hur lite vi själva förfogar över vår tid och lycka. I samhället ”i stort”, och i våra egna liv. Men detta konstaterande behöver nu inte leda till resignation. Tvärtom bör det få oss att alltmer och allt bättre söka oss till det sanna, bestående hoppet: Erbjudandet att kunna leva i Guds ständiga nu, uttryckt i tilliten till att Gud alltid är med oss.

Predikan Guds Moder Marias Högtid 2022

Ett välsignat nytt år. Gott Nytt År önskar vi med glädje varandra. Alla vet att det behövs. Även en sekulär kultur har en längtan och ett hopp om en bättre framtid. Men vad är bättre tider? Vad vill de kristna med denna önskan? Ett årsskifte påminner om att tiden inte är en fritt framflytande ström av tid. Redan i ska­pel­seberättelsen läser vi att Gud genom solen och må­nen har skilt dagen från nat­­ten för att utmärka högtider, dagar och år.

Predikan Guds Moder Marias Högtid 2022

Det nya året 2022 har just börjat. I går firade vi Nyårsafton, och vi önskade varandra ett Gott nytt år – ett välsignelserikt nytt år! Det nya år som just har börjat, skapar ett tillfälle för oss alla att tänka på det som skall ske. Det nya året börjar med välsignelse genom Guds Heliga Moder Marias högtid. Det känns tryggt. Maria – Moder till Herren Jesus och Moder till oss, välsignar med Guds nåd. Låt oss ta emot denna gåva med tacksamhet och med ett öppet hjärta.  Just Guds välsignelse är nämnd redan i dagens första läsning. Gud sa till Mose...