Predikan 1 januari 2023, Guds Moder Marias högtid

Predikan 1 januari 2023, Guds Moder Marias högtid

4 Mos 6: 22-27; Ps 67; Gal 4: 4-7; Luk 2: 16-21

Kära bröder och systrar,

Vi firar Guds Moder Marias Högtid på årets första dag: ”Var hälsad, heliga Moder, det barn du fött är för alltid konungen över himmel och jord.”

Så vill Kyrkan hälsa henne när det nya året börjar och vi är fulla av förhoppningar och förväntningar.

Vi kommer till kyrkan på årets första dag för att vittna om vår tro och be Gud att ”detta det största som hänt”, ska följa oss varje dag under det kommande året som en påminnelse om Guds eviga kärlek till oss och hans vilja att befria oss från det onda.   

Vi böjer oss i ödmjukhet inför det stora mysteriet att Gud väljer det enklaste och det minsta för att uppenbara sin gudomliga storhet för oss.

Vi alla vet vad moderskapet kräver av kvinnan eftersom vi inte skulle finnas till utan henne och utan hennes kärlek till de barn hon fött och föder. Marias moderskap är annorlunda. Det är ett fruktbärande i jungfrulighet, undantaget från alla andra moderskap och alla andra födanden. Det är undantaget alla moderskapet smärtor, som var följden av Adams och Evas synd i Paradiset. Ty Gud fördömde Ormen och bestraffade människan som han skapat till sin avbild: ”Till kvinnan sade han; ’Stor skall jag göra din smärta när du är havande, med smärta ska du föda dina barn’” (Mos 3: 16). Maria är undantaget och därför hoppets tecken. Hon föder utan smärta, eftersom hon är utan all synd.

Hennes barn är återlösaren, frälsaren, i vilken allting skapats av allt som finns till. Gud hade kunnat ge sig till känna och visa sin oändliga makt på många andra sätt men Han valde att göra det genom en ung trolovad jungfru för att vi skulle tro på Honom i ödmjukhet och erkännande av Hans gudomliga vishet. Ty vem utom Gud skulle kunna förverkliga en sådan plan som den Paulus beskriver i Galaterna, ”När tiden var inne sände Gud sin Son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi få söners rätt” (4:4).

Vi får tillhöra Honom, tas emot av Honom och födas till evigt liv genom Honom. Till Mose talade Gud vid flera tillfällen eftersom han skulle leda dem till det utlovade landet, Gud välsignade honom, som vi hörde i första läsningen, och beskyddade honom för hela Israels folks skull. Gud gav dem en fred som vi i det nya förbundet fått ta i arv. ”Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid” (4 Mos 6: 27).

Det är denna frid Herren Kristus ger oss i varje helig mässa i det Nya förbundet med Marias enfödde son, den hon fött, inte genom en mans vilja utan genom Guds heliga Ande.

Idag vänder vi oss alla till Maria Jesu Moder. Hon var utvald redan som nyfödd att bli moder till Guds Son som människa. Hon var förberedd av Gud själv för detta moderskap som hon inte visste något om förrän Herrens ängel Gabriel kom till henne på sitt gudomliga uppdrag att avslöja Guds plan för henne.

När herdarna berättat för henne vad som hänt dem under natten och hur de funnit vägen till huset där den heliga familjen befann sig, tog Maria varje ord till sig och begrundade det. Hennes historia blir också vår historia, den viktigaste i livet. Gud har besökt oss genom den helige Ande och väckt oss i vår okunnighet och gjorde oss till tillbedjare av Guds upphöjda majestät. Vi kan frimodigt vandra omvändelsens väg till det utlovade himmelska fäderneslandet där Jesus och Maria ska möta oss. Amen.

                                                                                                               diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran FäldtGöran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han är mångårig ordförande i katolska stiftets Utskott för  Äktenskap och familj. Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område. Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2010 och är för närvarande engagerad i förberedelserna till de nordiska familjedagarna i Norge i maj 2020. Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta tillfälle att vara en hjälpande hand i människors nödsituationer och kan förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med debattartiklar i Katolskt Magasin och skriver betraktelser inför helgen i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982. Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.