Predikan Guds Moder Marias Högtid 2022

Predikan Guds Moder Marias Högtid 2022

4 Mos 6:22–27; Ps 67:2–3, 5–6, 8 (R. 2a); Gal 4:4–7; Luk 2:16–21

Det nya året 2022 har just börjat. I går firade vi Nyårsafton, och vi önskade varandra ett Gott nytt år – ett välsignelserikt nytt år! Det nya år som just har börjat, skapar ett tillfälle för oss alla att tänka på det som skall ske. Det nya året börjar med välsignelse genom Guds Heliga Moder Marias högtid. Det känns tryggt. Maria – Moder till Herren Jesus och Moder till oss, välsignar med Guds nåd. Låt oss ta emot denna gåva med tacksamhet och med ett öppet hjärta. 

Just Guds välsignelse är nämnd redan i dagens första läsning. Gud sa till Mose: ”Med dessa ord skall ni välsigna Israels folk: ’Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.’ De skall uttala mitt namn över israeliterna, och jag skall välsigna dem.«

Men vad har detta med Guds Moder Maria att göra? 

Jo, Maria har blivit ett direkt vittne till Guds välsignelse. Hon har erfarit välsignelsen. Hon upplevde att Guds ord uppfylldes. Mycket av detta som av Gud uppenbarades i Gamla Testamentet uppfylldes i Marias åsyn, i Hennes liv. Hon deltog i detta på ett mycket personligt sätt. 

Ord som Mose fick höra från den Allsmäktige – vi har just hört dem i den första läsningen – uppfylldes i Marias liv: Maria såg ”Gud välsigna” hela Jesu liv: bland annat redan vid Hans bebådelse, efteråt i Hans födelse och sedan i Hans mäktiga ord och under,  ja i allt. I Sonens anlete såg Maria Guds ”ansikte lysa”.

Också vi ser Jesu anlete lysa i Eukaristi. Guds ansikte lyser över oss även genom evangeliets ljus. Vi har mött Jesus den Nyfödde i Lukas evangelium. I läsningen ser vi Jesus ligga i krubban. Där finns både Maria, Josef och andra. De ”prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.” Ja, allt var verkligen sant! Herdarna blev, liksom Maria, vittnen till Guds Ords uppfyllelse. De har sett ljuset från himmelen när änglarna sjöng ”Gloria” och förkunnade Messias födelse. 

Maria lyssnade till herdarnas berättelse. Herdarna berättade ”vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det.” Ja, Maria lyssnade noga. ”Idel öra” – brukar man säga på svenska. Maria begrundade allt djupt. Hon lyssnade uppmärksamt och helhjärtat till de ringa, olärda, enkla  och fattiga herdarna. Vi skall tacka Maria som öppnar hjärtat för alla.

Tänk! Du kan komma till Maria med dina berättelser i bönen. Hon lyssnar för att begrunda allt detta i sitt moderliga obefläckade hjärta.

Hon är vår ”förespråkerska, beskyddarinna, hjälparinna och förmedlarinna.” – lär oss Kyrkan. Hon lyssnar alltid när vi behöver. Hon har tid för alla och för allt. Och Hon svarar med sin förbön och tröst genom Guds nåd.

En gång besökte jag en stad. På gatorna och på torgen såg man det vackra och det fula, det goda och det onda – precis som i våra liv. På de slitna murarna såg man sprejade graffiti och skrivna ord. Bland bilderna syntes en vacker bild av Jungfru Maria. Det var en kopia av Svarta Madonnan. Under denna Mariabild kunde man läsa: ”Modern dygnet runt.” 

”Modern dygnet runt.” Ja, så sant! Maria är tillgänglig i varje tid!

Och du själv? Hur är det med din tid för andra? Och för din Moder Maria? Den Saliga Jungfru Maria är ju alltid med Frälsaren, aldrig ensam. Hur är det med din tid för Gud?

Maria som Moder lär oss kärlek och respekt för Gud. I den andra läsningen talas det både om Gud den Treenige, om Maria, och även om oss. ”När tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi få söners rätt.”

Denna frihet får vi av Gud genom Jesus Kristus i den Helige Ande och i medverkan av Maria Jesu och vår Mor. Tack vare detta står vi ännu närmare Gud. ”Och eftersom ni är söner, har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta, och den ropar: »Abba! Fader!« Alltså är du inte längre slav, utan son. Och är du son, har Gud också gjort dig till arvtagare.” 

”Abba!” innebär ”Far!” På hebreiska är det något som är svårt att översätta till andra språk. ”Abba” skall aldrig användas i liturgi, offentligt alltså. ”Abba” är inte något officiellt eller högtidligt ord men betyder något mycket personligt och något direkt ur hjärtat. Detta ord använder man till sin far när man  samtidigt har både en mycket nära, vänlig relation och när man visar respekt. 

Tänk! Gud som är osynlig, mäktig låter sig kallas för ”Abba” – ”Fader”. Vilket privilegium för oss att vara Guds barn och att tilltala Gud på så sätt!

Uppskattar vi verkligen det att vi har Fadern som är Gud, och Modern som heter Maria och som samtidigt är Guds Moder? Hon, Guds Moder, välsignar oss med Guds mäktiga nåd. Heliga Guds Moder Maria är med oss alltid, dygnet runt, året runt, nu och i all evighet.

Tack vare Gud för vår Moder Maria. Modern dygnet runt. Amen.

Pater Rafał Zarzycki OFMConv

Pater Rafał Zarzycki

Pater Rafał ZarzyckiJag föddes den 29 december 1969 i Koszalin i norra Polen, och växte upp med min äldre bror Paweł i en liten by där som heter Sianów. Mina föräldrar Weronika och Rajmund arbetade som hängivna apotekare. De var exempel och förebilder för mig; att vara disponibel och öppen för alla behövande. 

Jag hade den stora glädjen att få goda lärare. Redan som barn fick jag lära mig självdisciplin och känslighet genom att spela violin. Violinläraren prof. Józef Dąbrowski präglade min personlighet. Han visade att resultat kommer med hårt arbete och tålamod. Genom musiken lärde jag mig att uttrycka min egen själ, att öppna mig inför andra.  

Som tonåring träffade jag jämnåriga från den katolska trosrörelsen Ljuset-Livet. Deras exempel och förebild i tro på Gud och på kyskheten, räddade mig från påverkan av den marxistisk-materiella propagandan, som fanns överallt på den tiden. Samtidigt bestämde jag mig för att bli franciskan.

När jag avslutade novitiatet år 1989 återfick vårt land demokratin. Gränserna öppnades och Kyrkan sände ut många för mission. Jag sändes till Sverige direkt efter prästvigningen år 1995. 

Men min vistelse i Sverige hade två mellanakter. 1999–2001 blev jag kallad till katekesundervisning i en stor församling i Gdynia i Polen. 2001 kom jag tillbaka till Sverige och snart blev jag ansvarig för församlingen i Linköping. År 2004 blev jag kallad till Polen igen, som vice-rektor i vårt franciskanska prästsemiarium i Lodz-Lagiewniki och direkt därefter, år 2008–2020 följde tolv intensiva år i postulatet i Gniezno i Polen där jag blev ansvarig för Ordens kandidater. 

Jag brukar säga, att nu började min ”tredje apostoliska resa”. Med Guds hjälp och Eva-Lotta Svenssons korrektur och goda råd, förkunnar jag Guds Ord i franciskansk enkelhet, genom att skriva och förkunna Guds Ord i predikan på det vackra språket svenska.