4:e söndagen "under året"

Predikan 4 söndagen under året 2022

När man såras av någon som man älskar gör det mer ont, än när man drabbas av någon främmande person. Någon man inte känner och har en relation till. Eller hur? Idag har vi ett tillfälle att begrunda Guds underbara och outtröttliga tålamod och kärlek till oss alla. Vi har lyssnat till ”Kärlekens lov”. En lovsång till den sanna Kärleken! Herren Jesus kom tillbaka från Jerusalem till sin hemstad Nasareth. Efter att ha gjort några mirakler i Kafarnaum började Han bli berömd. På så sätt blev Jesus mottagen i den lilla orten Nasareth med stor nyfikenhet...

Predikan 4 söndagen under året 2022

Tänk om någon kunde säga sanningen! Behovet av tillförlitlig information växer. Världen tycks fylld av falsk information och lögner. Vem önskar inte en röst som vi kan lita på? Tänk om någon kunde säga san­ningen! Problemet är bara att när en sann profet tar till orda så blir han oftast avvi­sad. Vi hörde det både i första läsningen och i evan­geliet. Profeten Jere­mia utvaldes till profet redan i mo­derlivet, men hans eget folk skulle avvisa och stå emot honom. Han måste bli som en järnpela­re och en kopparmur mot hela landet, mot både kung­ar, präs­ter och hela fol­ket.

Predikan. 4 söndagen under året 2021

Kära bröder och systrar i Kristus, Det berättas om en präst som var på reträtt i ett kloster och då hälsade på en av munkarna. ”Hur är det, fader?” sade han. Klosterbrodern svarade ”djävulen är fortfarande kvar i mig”. Det kan tyckas vara ett märkligt svar, men det säger någonting om oss alla. Djävulen finns kvar i oss alla, för vi har ännu inte övervunnit vår dragning till synden: vissa kanske endast kämpar med förlåtliga synder medan andra fortfarande brottas med dödssynder.

Predikan 4 söndagen ”under året” 2018

”Herre, vår Gud, lär oss att älska dig av hela vårt hjärta och tjäna vår nästa med den kärlek som utgår från dig”. Hur ska vi kunna förverkliga denna bön i vårt dagliga liv, på den plats Gud placerat oss? Varifrån kommer friheten vi behöver? Hela intentionen med denna söndags firande ligger i denna Kyrkans bön för den 4 söndagen under året. Kärleken till Gud och nästan, men hur?