Predikan 4 söndagen under året 2023

Predikan 4 söndagen under året 2023

Sef 2:3; 3:12-13, Ps 146, 1 Kor 1:26- 31 Matt 5: 1-12a.

Kära bröder och systrar,

Om vi låter Guds Ord komma till oss denna 4:e söndag under året på samma sätt som när vi låter kulorna i radbandet glida mellan fingrarna, och låter dem ha sin verkan i vår törstande själ, då skulle vi ge mer av vår tid åt Gud själv som talar till oss.

Och om vi var fria att välja ut Guds ord, liksom vi är fria att välja mysterierna i rosenkransbönen, då kunde vi låta den första kulan i det bibliska radbandet idag vara Herrens ord genom Sefanja idag, ”Fröjda dig dotter Jerusalem, ty Gud har upphävt domen över dig.”

Den andra kulan i vårt bibliska radband skulle vara orden i psalmen 146, ”Han ger de förtryckta deras rätt” (7), och den tredje, ur S:t Paulus’ brev till kyrkan i Korinth, ”Det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta de visa stå där med skam” och till slut, den fjärde kulan från Matteus, ”Gläd er och jubla er lön blir stor i himlen” (12 a). 

 Guds ord på den första kulan uppmanar Jerusalem att glädja sig därför att hennes skuld är försonad. Guds folk, som är Kyrkan byggd på Petrus, Guds nya egendomsfolk, måste uppskatta detta privilegierade tillstånd av frihet från den gudomliga rättvisans straff. Synd är ondska och måste bestraffas, men Gud har makten över sin egen rättvisa. ”Gläd dig du Guds folk”, att slippa det stränga straffet för allvarlig synd. Det är Guds ord och det måste vi lita på.

Den andra kulans ord, ”Han ger de förtryckta deras rätt”, ger oss också lindring och tacksamhet när vi förstår Guds försvar och kärlek till alla i vår värld som lider under våld och förtryck i alla dess former. Dessa våra bröder och systrar kan se ut som förslavade människor, rädda människor, utstötta människor men de är inte övergivna av Gud som upprätthåller deras värdighet som skapade varelser. De är alla Guds avbilder, outplånliga.

Guds rättvisa får oss alla att tänka annorlunda och inse att också de som lider förtryck är våra bröder och systrar och att vi på något sätt har ansvar för att de inte glöms bort eller kränks. De känner också ansvar för oss, som förskonats från krig, översvämningar och skogsbränder.

Den tredje kulans gudomliga ord, ”Det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta de visa stå där med skam”. Ja, människor förstår oftast inte att den övernaturliga världen finns och är verksam. De förstår inte miraklerna, de vill inte förstå Marias uppenbarelser. För dem är vi alla ”dårar” för att vi tror, men eftersom vi lever med Sanningen har rätt, men de kommer en gång tvingas, av sitt eget förstånd, inse att de haft fel.

”Gläd er och jubla er lön blir stor i himlen” (Matt, 12 a) är det fjärde utvalda ordet på vårt bibliska radbands kulor enligt Matteus. Lärjungarna, folket på berget som lyssnade på Jesus, Kristi kyrkas missionärer under 2000 år, har fångat in oss till Herrens skörd, efter som han gjort dem till människofiskare. Till dem hör också vi genom vårt dagliga liv. Vi är världens ljus, säger Kristus!

Kära bröder och systrar, vi är som fiskarna i Herrens fångstnät. Vi är som vetekornen som blir till bröd, och vi får del av Livets bröd som är Jesus själv. Guds ord säger oss fyra saker idag den fjärde söndagen: (1) vi har all anledning att vara överlyckliga av tacksamhet mot Gud, (2) vi får känna gemenskap och närhet till de förtryckta eftersom vi delar deras värdighet som skapade varelser, (3) vi får vara dårar för Jesu skull, ty Sanningen segrar i Honom och (4) vi har en lön att vänta i himlen för vår tro på Gud.

I hela den rikedom Gud ger oss att leva av, måste törsten efter Gud själv vara vårt viktigaste själsbehov. ”Som hjorten längtar till bäckens vatten så längtar jag till dig, o Gud”, säger vi med författaren till psalmen 42 (2).

 Guds ord är som vattnet vi törstar efter och behöver. Men vi måste hålla oss till det rätta vattnet och den rätta brunnen. Därför säger och Jesus till kvinnan vid Sykars brunn, ”Den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv” (Joh 4:14). Hur ensamma och förtvivlade vi ibland kan vara, finns alltid detta gudomliga flöde inom oss som är av evighet och som förbinder oss med Gud. Det finns ingen gräns för Guds kärlek men vi, som människor, måste anpassa oss till Guds lag och vilja. 

Vi kan än en gång lyssna till Ord från Gud idag, den fjärde söndagen under året. De lyder så i vårt urval:

”Fröjda dig dotter Jerusalem, ty Gud har upphävt domen över dig.”

”Han ger de förtryckta deras rätt.”

”Det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta de visa stå där med skam”.

”Gläd er och jubla er lön blir stor i himlen”. 

Amen.

                                                                                                    diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.