Diakon Göran Fäldt. Predikan den 29 januari 2023. 4 söndagen under året