Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 30 januari 2022. Vill vi höra sanningen eller inte?