28:e söndagen "under året"

Predikan 28 söndagen under året 2023

Kära bröder och systrar, Vi är här tillsammans i en och samma tro, det är det första och viktigaste vi ska tänka på. Tron på Kristus som vår Herre och Frälsare förenar oss i kärlek till varandra. När profeten Jesaja på sin tid talade till folket om Gud, påminde han om det lidande och den förnedring deras förfäder hade gått igenom som prövningar. Hur allvarligt hade det varit för dem?

Predikan 28 söndagen under året 2022

Var är de nio andra? Botandet av de tio spetälska är inte svårt att föreställa sig. Jesus är på vand­ring mot Jerusalem och kommer in i en by. Där möts han av tio spetälska. De som drabbades av denna fasansfulla sjukdom blev isolerade och levde utanför den mänskliga ge­men­­­skapen. När någon kom i närheten måste de varna och ropa: ”oren, oren”. Men dessa tio ropar: ”Jesus, mästare, förbarma dig över oss!”

Predikan 28 söndagen under året 2022

Kära systrar och bröder, Vi hör idag hur aposteln Paulus undervisar sin älskade medbroder och medarbetare i evangeliets tjänst, Timotheos. Många människor har kommit på tro på Kristus genom dem och de har gått vidare från plats till plats och vunnit fler för Kristus. Det är också martyrernas tid i den unga Kyrkan. Paulus talar därför om att härda ut, särskilt om man måste sitta i fängelse för Jesu skull. ”Härdar vi ut ska vi också härska med honom; får vi dö med honom måste vi också leva med honom”, säger han.  Det gäller alltså att inte ge upp, utan fortsätta i Herrens efterföljd och hålla ut i trohet.

Predikan 28 söndagen under året 2022

Lepra – Spetälska, är en kronisk infektions­sjukdom som leder till svåra hud­förändringar och kroppsliga deformeringar. Sjukdomen är även känd som ”Hansens sjukdom” efter den norske läkaren Gerhard Armauer Hansen (1841-1912) som funnit den bakterie som orsakar spetälska. Sjukdomens namn spetälska kommer från fornsvenskans ”spetal” som har med ”hospital” dvs ”sjukhus” och ”hospice” att göra. Och som du nog vet så vårdas personer på hospice när man inte har långt liv kvar; så kallad Vård i livets slut. Och så var det med de spetälska på den tiden. Ja, nuförtiden också om man inte får rätt behandling – Vård i livets slut. De leprasjuka betraktades egentligen som levande döda. De separerades från de friska för att inte smitta dem. Till exempel berättas i 2 Krönikeboken följande:

Predikan 28 söndagen under året 2021

En gammal rysk folksaga berättar om en fattig fiskare. Han får plötsligt en dag en gyllene fisk i sitt nät. – ”Om du släpper ner mig i vattnet igen, så får du önska dig tre ting, och vad du än önskar ska du få.” – sa den gyllene fisken.  Den gamla sagan utmanar: Vad är det allra viktigaste i livet? Det kanske räcker med bara en, två eller högst tre saker för att bli lycklig? Det är viktigt att bestämma sig och välja det rätta. Vad skulle du själv välja om det var du som satt där i båten med nätet och fångsten?  Bibeln är ingen saga. Dagens läsningar började med...

Predikan 28 söndagen under året 2021

Är det svårt att komma in i Guds rike? Jesus tycks själv mena det när den rike mannen i evangeliet går sin väg med sänkt blick och bedrövat sinne. För ho­nom var det pengar som hindrade. Jesus varnar och säger: ”Hur svårt blir det in­te för dem som har pengar att komma in i Guds rike!” Lär­jung­arna blir bestörta. Jesus lind­rar inte sina ord, men använder ett ömt tilltal, som hos Markus bara finns på detta enda ställe: ”Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds ri­ke!”